Członkostwo w Kościele na czas określony

0

W czerwcu 2022 r. odbyła się Konferencja (synod) Ewangelicko-Metodystycznego Kościoła Szwajcarii, podczas której rozpatrywano kontrowersyjny wniosek o wprowadzenie członkostwa w Kościele „na czas określony”.


Projekt wyszedł z inicjatywy jednego z duchownych, pastora Stefana Molla, który w imieniu komisji zaprezentował członkom konferencji założenia wniosku. Według duchownego coraz więcej ludzi postrzega przynależność do instytucjonalnego Kościoła w formie zobowiązania na całe życie bardziej jako balast niż przystań bezpieczeństwa i stabilizacji, dlatego też Kościół powinien odpowiadać na takie potrzeby i nie bać się wypłynąć na niepewne morze.

Komisja pod przewodnictwem ks. Molla zaproponowała, aby obok tradycyjnego członkostwa w Kościele, wprowadzić nową, ograniczoną czasowo opcję przynależności kościelnej z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

Obecnie szwajcarscy metodyści, których jurysdykcja obejmuje także Francję i Afrykę Północną, rozróżniają między członkami a tzw. przyjaciółmi Kościoła. Według pomysłodawców wprowadzenie członkostwa na czas określony zastąpiłoby i tak nieumocowaną w prawie funkcję „przyjaciół” i pozwoliłoby na bardziej elastyczne podejście do potrzeb duchowych i wyzwań duszpasterskich, szczególnie wobec tych osób, które wcześniej nie miały kontaktu z metodyzmem. – Każdy powinien mieć szansę, aby przemyśleć swój związek z Kościołem, a ta relacja jest raz mocniejsza, a raz słabsza – przekonywał ks. Moll.

Podczas obrad konferencji dyskutowano nad implikacjami teologiczno-liturgicznymi takiej decyzji, gdyż w tradycji metodystycznej chrzest nie jest równoznaczny z przyjęciem do Kościoła metodystycznego, co następuje dopiero później – w Szwajcarii są to uroczyście organizowane nabożeństwa z odnowieniami przyrzeczeń chrzcielnych, porównywalne do tradycyjnej, ewangelickiej (luterańskiej lub reformowanej) konfirmacji. W rozumieniu metodystycznym rozróżnia się między chrzcielną przynależnością do Chrystusa a przynależnością do Kościoła.

Wniosek spotkał się z ogromnym zainteresowaniem synodałów, jednakże stwierdzono, że pozostaje jeszcze wiele niewyjaśnionych kwestii, więc kwestia będzie rozpatrywana na kolejnej, dorocznej konferencji Kościoła.

Synodałowie dyskutowali także nad mechanizmami pozwalającymi zachować jedność struktur wobec różnych poglądów na temat seksualności, w tym przede wszystkim sprawę małżeństw jednopłciowych. Ostatnio struktury Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego, którego częścią są zarówno szwajcarscy, jak i polscy metodyści, opuściły Kościoły metodystyczne z Rumunii i Bułgarii, przyłączając się do alternatywnych, konserwatywnych struktur metodystycznych.

Szwajcarscy metodyści chcą pozostać jednym Kościołem mimo poważnych różnic zdań w tej i wielu innych kwestiach.