Duże zmiany u polskich metodystów

7

Do całkowitej wymiany władz zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP doszło podczas 92. Konferencji Dorocznej Kościoła. Po prawie 25 latach dotychczasowego zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego ks. bp. Edwarda Puśleckiego zastąpił ks. Andrzej Malicki, proboszcz Parafii Ewangelicko-Metodystycznej Nowego Przymierza w Katowicach.

Wprawdzie ks. Puślecki otrzymał tytuł „Honorowego Zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP”, to jednak nie wszedł do nowej Rady Kościoła, będącej najważniejszym gremium wykonawczym władz Kościoła. Do nowej Rady Kościoła nie zostali wybrani również dotychczasowi, wieloletni jej członkowie: Zbigniew Kamiński oraz Jan Ostryk – dotychczas pełnili oni również urzędy superintendentów (biskupów) okręgowych. Wymienieni duchowni pozostali na stanowiskach proboszczów parafii warszawskiej i poznańskiej. Ks. Puślecki odpowiedzialny będzie wciąż za metodystyczne seminarium teologiczne i placówkę misyjną w Klarysewie pod Warszawą.

Okręgiem centralnym kierować będzie zwierzchnik Kościoła, ks. sup. Malicki. Jego zastępcą i superintendentem okręgu zachodniego został ks. Sławomir Rodaszyński (Chodzież/Koszalin), superintendentem okręgu południowego ks. Józef Bartos (Kraków), a okręgu mazurskiego ks. Waldemar Eggert (Ostróda). Do rady wszedł również ks. Janusz Daszuta z Kielc.

Nowe władze Kościoła zostały wybrane na 6-letnią kadencję. W obradach konferencji uczestniczył bp Patrick Streiff, który jest biskupem Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego Europy Środkowej i Południowej z siedzibą w Szwajcarii. Pod jego jurysdykcją znajdują się Kościoły metodystyczne w 14 krajach europejskich (w tym Polski) oraz w Tunezji. W komunikacie wydanym przez kancelarię Kościoła znajduje się informacja, że wspólnota ta zadecydowała o pozostaniu w strukturach europejskiego i światowego metodyzmu. W polskim metodyzmie były plany wyjścia Kościoła spod jurysdykcji UMC – „szwajcarska centrala” niezbyt przychylnie postrzegała również używanie przez polskiego zwierzchnika tytułu biskupa zarezerwowanego właśnie dla zwierzchnika prowincji. Charakterystyczne jest to, że w oficjalnym komunikacie nowe władze Kościoła zrezygnowały z tytułu biskupa zarówno dla zwierzchnika Kościoła, jak i superintendentów okręgowych.


Foto: pomnik ks. Johna Wesley’a, założyciela metodyzmu, przed Wesley Chapel w Londynie.

komentarze

 • taboryta

  o co chodzi w tej rewolucji kadrowej u metodystów?

 • Dario

  proszę przeczytać notkę jeszcze raz i spróbować dojrzeć „tekst” między wierszami:)

 • taboryta

  szukanie tekstów między wierszami było dobre pod władzą PZPR a teraz jednak chciałoby się informacji WPROST

 • Dario

  niestety nie zawsze jest to możliwe

 • rzymski_katolik

  Nowy zwierzchnik KEM w Polsce ks. superintendent Andrzej Malicki tak opisał ową zmianę kadrową na swoim blogu:

  „Ta zmiana, która się dokonała, jest też dla nowej władzy sygnałem, że dzisiaj musimy funkcjonować według innych standardów. Wiem, że oczekujecie zmian, ale proszę dajcie nam też czas. Przyjdzie nam podejmować wiele ważnych decyzji, dlatego potrzebujemy mądrości i roztropności.”

  Można to chyba uznać za częściowe wyjaśnienie tego, co się wydarzyło…

 • Pankracy

  Nie doszło do całkowitej wymiany władz KEM, a tylko w 3/5. Dwie osoby ze starej Rady pozostały. Wybrany został tylko Superintendent Naczelny, na którego wniosek zatwierdzeni zostali pozostali członkowie Rady Kościoła .

  „Ks. Puślecki odpowiedzialny będzie wciąż za metodystyczne seminarium teologiczne ”

  Ks.Puślecki nie będzie wciąż odpowiedzialny za seminarium, dlatego że przez ostatni rok nie był rektorem WST. Jest to nowa nominacja.

  „W obradach konferencji uczestniczył bp Patrick Streiff, który jest biskupem Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego Europy Środkowej i Południowej z siedzibą w Szwajcarii”

  Bp Streiff zawsze uczestniczy w obradach Konferencji Dorocznej, ponieważ jest zwierzchnikiem Konferencji Centralnej Europy Środkowej i Południowej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego , do której należy polski KEM. Nazwa : Zjednoczony Kościół Metodystyczny występuje tylko na gruncie amerykańskim, odpowiednikiem w Europie jest Kościół Ewangelicko-Metodystyczny.

  Superintendenci okręgowi nigdy nie używali tytułu „biskupa”

 • Dario

  Dziękuję za uwagi.

  1. Ze starej Rady pozostały rzeczywiście dwie osoby, jednak nie zajmowały one kierowniczych funkcji w Kościele. Moja wypowiedź nie była do końca precyzyjna. Niemniej jednak ani ks. Puślecki ani Kamiński nie są już członkami Rady.

  2. co do tytułów – otóż nie. w Warszawie ks. sup. Kamiński tytułu biskupa używał. O ile się nie mylę ks. Ostryk też.