Duże zmiany u polskich metodystów

7

Do całkowitej wymiany władz zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP doszło podczas 92. Konferencji Dorocznej Kościoła. Po prawie 25 latach dotychczasowego zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego ks. bp. Edwarda Puśleckiego zastąpił ks. Andrzej Malicki, proboszcz Parafii Ewangelicko-Metodystycznej Nowego Przymierza w Katowicach.

Wprawdzie ks. Puślecki otrzymał tytuł „Honorowego Zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP”, to jednak nie wszedł do nowej Rady Kościoła, będącej najważniejszym gremium wykonawczym władz Kościoła. Do nowej Rady Kościoła nie zostali wybrani również dotychczasowi, wieloletni jej członkowie: Zbigniew Kamiński oraz Jan Ostryk – dotychczas pełnili oni również urzędy superintendentów (biskupów) okręgowych. Wymienieni duchowni pozostali na stanowiskach proboszczów parafii warszawskiej i poznańskiej. Ks. Puślecki odpowiedzialny będzie wciąż za metodystyczne seminarium teologiczne i placówkę misyjną w Klarysewie pod Warszawą.

Okręgiem centralnym kierować będzie zwierzchnik Kościoła, ks. sup. Malicki. Jego zastępcą i superintendentem okręgu zachodniego został ks. Sławomir Rodaszyński (Chodzież/Koszalin), superintendentem okręgu południowego ks. Józef Bartos (Kraków), a okręgu mazurskiego ks. Waldemar Eggert (Ostróda). Do rady wszedł również ks. Janusz Daszuta z Kielc.

Nowe władze Kościoła zostały wybrane na 6-letnią kadencję. W obradach konferencji uczestniczył bp Patrick Streiff, który jest biskupem Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego Europy Środkowej i Południowej z siedzibą w Szwajcarii. Pod jego jurysdykcją znajdują się Kościoły metodystyczne w 14 krajach europejskich (w tym Polski) oraz w Tunezji. W komunikacie wydanym przez kancelarię Kościoła znajduje się informacja, że wspólnota ta zadecydowała o pozostaniu w strukturach europejskiego i światowego metodyzmu. W polskim metodyzmie były plany wyjścia Kościoła spod jurysdykcji UMC – „szwajcarska centrala” niezbyt przychylnie postrzegała również używanie przez polskiego zwierzchnika tytułu biskupa zarezerwowanego właśnie dla zwierzchnika prowincji. Charakterystyczne jest to, że w oficjalnym komunikacie nowe władze Kościoła zrezygnowały z tytułu biskupa zarówno dla zwierzchnika Kościoła, jak i superintendentów okręgowych.


Foto: pomnik ks. Johna Wesley’a, założyciela metodyzmu, przed Wesley Chapel w Londynie.