Homofobiczna dewastacja kościoła

0

Należący do Zjednoczonego Kościoła Chrystusa (United Church of Christ) kościół St. John’s Reformed UCC w Middlebrook (Virginia), został w sobotę podpalony i zdewastowany antygejowskimi graffiti. Zarówno policja, jak i kościelne władze uważają, że akt wandalizmu jest następstwem decyzji Synodu Generalnego, który opowiedział się za zrównaniem praw małżeństw i związków jednopłciowych.

– Graffiti powiązane są ze sprawami poruszanymi na Synodzie – mówi ks. John Deckenback ze Środkowo-Atlantyckiej Konferencji Kościoła. – Do wszystkich duchownych i kongregacji w okolicy wysłaliśmy notę prosząc o modlitwy i bycie czujnym – dodaje.


Na akty wandalizmu natychmiast zareagował ks. John H. Thomas, prezydent i generalny minister UCC. – Moje serce kieruje się ku wiernym St. John’s UCC. Dewastacja sakralnego miejsca jest traumatycznym przeżyciem dla kongregacji, szczególnie wtedy, kiedy nienawiść skierowana jest wobec działań Kościoła, prowadzonych w duchu Chrystusowej miłości do wszystkich ludzi – stwierdził.


Nie jest to pierwszy w tym roku atak na kościoły UCC. Kilka miesięcy temu dwa inne miejsca kultu zostały zdewastowane, zaraz po rozpoczęciu przez Zjednoczony Kościół Chrystusa kampanii „Bóg wciąż przemawia” („God is Still Speaking„), która miała na celu zaproszenie do Kościoła wszystkich ludzi, w tym osoby o orientacji homoseksualnej.