Kanada będzie błogosławić gejów

0

Wiele wskazuje na to, że Anglikański Kościół Kanady (Anglican Church of Canada) będzie dryfował w kierunku odłączenia się od Wspólnoty Anglikańskiej (Anglican Communion). W odróżnieniu od władz Kościoła Episkopalnego USA (Episcopal Church USA), kanadyjskie władze chcą odrzucić prośbę Wspólnoty o zaniechanie praktyki błogosławieństw par jednopłciowych.

W minioną sobotę, podczas nabożeństwa w katedrze św. Jakuba w Toronto, zwierzchnik kanadyjskich anglikanów, abp Andrew Hutchison dał do zrozumienia, że Kościół nadal będzie błogosławił związki homoseksualne. Jego zdaniem, podczas niedawnego spotkania anglikańskich prymasów z całego świata, jakie miało miejsce w Irlandii Północnej, widać było jednoznacznie, że Wspólnota Anglikańska już się podzieliła. Dowodem na to jest fakt, że 14 zwierzchników Kościołów anglikańskich odmówiło wzięcia udziału w Eucharystii wraz z przedstawicielami Kościoła kanadyjskiego.