Kobieta na czele baptystów

4

Podczas dorocznego Zgromadzenia Unii Baptystycznej w Wielkiej Brytanii (BUGB) w maju br. pastor Lynne Green została wybrana na sekretarza generalnego organizacji, zrzeszającej 2150 zborów baptystycznych z łączną liczbą 140 tys. wiernych (ochrzczonych dorosłych). Green jest pierwszą kobietą, kierującą pracami BUGB. To także zmiana pokoleniowa u baptystów, ponieważ duchowna ma dopiero 48 lat.

Pastor Green zastąpiła dotychczasowego sekretarza generalnego, pastora Jonathana Edwardsa. Wybór nowego sekretarza wiązał się z realizacją uchwały Zgromadzenia BUGB, dotyczącej programu oszczędnościowego oraz połączenia funkcji sekretarza generalnego z funkcją głównego administratora wspólnoty Kościołów.

Wbrew nazwie BUGB nie obejmuje swoim zasięgiem zborów baptystycznych w Szkocji, które zorganizowane są w osobną Unię.