Ks. Borski nie będzie już biskupem wojskowym

19

28 maja Rada Synodalna oraz Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przeprowadziły głosowanie, dotyczące wyboru Ewangelickiego Biskupa Wojskowego. Jedynym kandydatem był dotychczasowy zwierzchnik Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, ks. bp Ryszard Borski, który nie uzyskał jednak wymaganej większości głosów. Przedstawiamy komunikat Kolegium Wyborczego podany przez serwis luteranie.pl.

„W związku z upływającą końcem czerwca 2009 kadencją Naczelnego Kapelana Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego w RP ks. bpa gen. bryg. Ryszarda Borskiego zgodnie z Regulaminem Powoływania i Służby Ewangelickiego Biskupa Wojskowego przed kilkoma tygodniami wszczęto procedurę wyborczą.


Do Rady Synodalnej i Konsystorza jako Kolegium Wyborczego wpłynęła jedna kandydatura na to stanowisko – dotychczasowego Naczelnego Kapelana Wojskowego EDW ks. bpa gen. bryg. Ryszarda Borskiego.


Dnia 28. maja br. Kolegium Wyborcze spotkało się z Dziekanami EDW oraz Naczelnym Kapelanem. Następnie w wyniku tajnego głosowania przedstawiona kandydatura nie uzyskała wymaganej większości głosów.”