Luteranie i reformowani pogłębiają współpracę

0

16 listopada odbyło się w Chavannes-de-Bogis (Szwajcaria) spotkanie komitetów wykonwaczych Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) oraz Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych (ŚAKR). Podczas rozmów poddano analizie kontakty luterańsko-reformowane, omówiono możliwości zacieśnienia dotychczasowej współpracy i wyzwania, jakie stoją przed obydwiema organizacjami. Posiedzeniu współprzewodniczyli prezydenci organizacji : ks. dr Clifton Kirkpatrick (ŚAKR) oraz bp Mark S. Hanson (ŚFL). Uczestnicy spotkania wyrazili wolę zorganizowania w 2013 roku wspólnego Zgromadzenia Ogólne ŚFL i ŚAKR. Za dwa lata organizacje mają przyjąć oficjalny dokument w tej sprawie po uprzednich konsultacjach z gremiami kierowniczymi Światowej Rady Kościołów oraz własnymi strukturami.