Niedziela Wieczności – Ostatnia Niedziela Roku Kościelnego

7

Dzisiejszej niedzieli Kościół Ewangelicko-Augsburski oraz Kościół Ewangelicko-Reformowany obchodzą Niedzielę Wieczności, która jest ostatnią niedzielą roku kościelnego. W dzień ten Kościół przypomina o obietnicy życia wiecznego, danej i ucieleśnionej w Jezusie Chrystusie.

Podczas nabożeństw mogą być odczytywane nazwiska parafian, którzy zmarli w minionym roku liturgicznym. Wierni udają się na groby swoich bliskich, a na niektórych cmentarzach odprawiane są nabożeństwa. Aby podkreślić paschalny charakter Niedzieli Wieczności wiele Kościołów ewangelickich posługuje się w to święto białym kolorem liturgicznym jako symbolem światłości życia po śmierci.


W Niemczech Niedziela Wieczności (Ewigkeitssonntag) nazywana jest potocznie „Niedzielą Umarłych” (Totensonntag). Święto zostało ustanowione w Prusach w listopadzie 1816 roku dekretem gabinetowym i rozporządzeniem króla Fryderyka Wilhelma III. i przyjęło się również w krajach ościennych, w tym w Polsce. Początkowo miało ono służyć wspomnieniu ofiar wojen, jednak później stało się uniwersalnym „świętem zmarłych” na obszarach znajdujących się pod panowaniem lub wpływem Prusów.


Polscy ewangelicy wspominają swoich zmarłych dwa razy w roku: 1 listopada wraz z siostrami i braćmi z innych Kościołów tradycji zachodniej oraz właśnie w Niedzielę Wieczności.

W liturgii Niedzieli Wieczności rozważana jest tajemnica życia i śmierci – czytane są fragmenty Pisma Świętego, kierujące uwagę wiernych na problematykę Sądu Ostatecznego oraz Zmartwychwstania. Nabożeństwa niedzielne oraz pełne zadumy i wspomnień modlitwy nad grobami bliskich, są w swej wymowie teologicznej umiejscowione pod krzyżem Jezusa Chrystusa, wskazującym na radość Odkupienia. Niedziele poprzedzające Niedzielę Wieczności rozpoczynają eschatologiczny cykl liturgiczny: i tak 3. Niedziela przed Końcem Roku Kościelnego podejmuje problematykę śmierci, Przedostatnia Niedziela koncentruje się na Sądzie Ostatecznym, a Niedziela Wieczności podkreśla obietnicę życia wiecznego w kontekście Zmartwychwstania i ponownego przyjścia Pana Jezusa.

Od kilkunastu lat można zaobserwować wyraźną tendencję w Kościołach ewangelickich na Zachodzie, polegającą na odejściu od żałobnego charakteru Niedzieli Wieczności, a skoncentrowaniu się właśnie na nadziei życia wiecznego. Warto przypomnieć, że luteranie w Stanach Zjednoczonych i w niektórych Kościołach Skandynawii, obchodzą w Ostatnią Niedzielę Wieczności – podobnie jak rzymscy katolicy, anglikanie i starokatolicy – Niedzielę Chrystusa Króla.