Nowa siostra przełożona Eben-Ezer

1

Rada Sióstr Diakonatu Eben-Ezer, należącego do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, wybrała nową siostrę przełożoną, którą została pochodząca z Wisły s. Ewa Cieślar. Siostra Cieślar zastąpi dotychczasową przęłożoną, s. Lidię Gottschalk, która kierowała diakonatem przez 28 lat. Na zastępczynie siostry przełożonej ponownie została wybrana s. Hildegard Nabel.

Siostra Ewa Cieślar (54 lata) pochodzi z Wisły. Do diakonatu przyszła na „Rok służby dla Pana Jezusa” w latach 1970-1971. Podczas tego roku podjęła też decyzję, aby poświęcić życie służbie. Okres nowicjatu przeżyła w Domu Macierzystym Sióstr w Dzięgielowe, kontynuując w tym czasie kurs biblijny i pielęgniarski oraz diakonackie przygotowanie do służby. W dniu 9 września 1973 roku otrzymuje strój siostry diakonisy i zostaje „czepkowana”, powiększając wraz z dwoma innymi jeszcze siostrami na 50-lecie Diakonatu rodzinę siostrzaną.


Siostra Ewa Cieślar po „czepkowaniu” zostaje wysłana na praktykę do Ewangelickiego Domu Opieki „Sarepta” w Węgrowie, skąd wraca do Dzięgielowa i służy w Domu Macierzystym. W tym czasie angażuje się też w pracę z dziećmi, prowadząc szkółki niedzielne. Od 1977 pracuje ponad 6 lat jako pielęgniarka w Ewangelickim Domu Opieki „Tabita” w Konstancinie koło Warszawy.


W niedzielę, 11 maja 1980 roku zostaje wyświęcona wraz z 5 innymi siostrami na diakonisę w kościele Jezusowym w Cieszynie przez bp. Janusza Narzyńskiego. W październiku 1983 roku zostaje odwołana z placówki w „Tabicie” i zostaje jej powierzona opieka duszpasterska i szkolenie uczennic „Roku służby dla Pana Jezusa” u boku kierowniczki nowicjatu s. Ruty. W tym czasie kontynuuje też kurs biblijny w Dzięgielowie, organizowany przez Synodalną Komisję Ewangelizacyjno–Misyjną Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. Podejmuje również naukę języka niemieckiego na kursie organizowanym przez Martin-Luther-Bund w Erlangen i w Goethe-Institut w Schwabisch Hall (Niemcy).


W październiku 1990 r. wraca na półtorej roku do służby w Ewangelickim Domu Opieki „Tabita” w Konstancinie. W marcu 1992 roku Rada Sióstr wybiera s. Ewę na wakujące stanowisko Kierowniczki Nowicjatu, a tym samym w skład Zarządu Diakonatu. W październiku 1997 roku zostaje oddelegowana no służby w Ewangelickim Domu Opieki „Emaus” w Dzięgielowie na stanowisko pielęgniarki oddziałowej na II oddziale EDO „Emaus”


Oprócz pracy w EDO „Emaus” siostra Ewa służy jako organistka, grając na codziennych nabożeństwach w kaplicy EDO „Emaus” i na niedzielnych oraz świątecznych nabożeństwach w parafialnym kościele w Dzięgielowe. Od wielu lat śpiewa w parafialnym chórze mieszanym.


źródło: luteranie.pl/XML