Nowy Biskup Kościoła Zielonoświątkowego

10

Kościół Zielonoświątkowy w Polsce ma nowego zwierzchnika. Biskupem Kościoła został pastor Marek Kamiński z Koszalina. W dniach od 2 do 4 października 2008 r. w Zakościelu k. Spały obradował Synod Kościoła Zielonoświątkowego, który dokonał wyboru nowych władz na okres kadencji 2008-2012.

Pastor Marek Kamiński ma 47 lat, jest żonaty i ma dwóch synów. Urodził się w Słupsku, wychowany w zielonoświątkowej rodzinie. W latach 1983-1989 studiował na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od roku 1990 roku pastor zboru w Koszalinie.


Był inicjatorem międzynarodowej akcji o nazwie „Braterstwo Ponad Granicami”, krzewiącej współpracę Kościołów zielonoświątkowych na Białorusi, Litwie oraz w państwach zachodnich. Doktorant Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz wykładowca Warszawskiego Seminarium Teologicznego.


Biskup-elekt złożył deklaracje przed Synodem, że nigdy nie był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa PRL.


Synod zaakceptował także proponowane przez Biskupa-elekta kandydatury do prezydium Naczelnej Rady Kościoła. W skład prezydium weszli pastorzy: Marek Tomczyński, Marek Kozłowski, Arkadiusz Kuczyński, Leszek Mocha, Tomasz Ropiejko i Piotr Nowak. W ciągu dwóch miesięcy odbędą się we wszystkich Okręgach (diecezjach) Kościoła, Zgromadzenia Okręgowe (synody diecezjalne) w celu powołania Prezbiterów Okręgowych. Siedmiu Prezbiterów Okręgowych wraz z prezydium powołanym przez Synod utworzą Naczelną Radę Kościoła na okres kadencji 2008-2012.