Nowy Kościół metodystyczny w Polsce

0

Ewangeliczny Kościół Metodystyczny, bo taką nazwę nosi nowa wspólnota chrześcijańska w naszym kraju, jest częścią The Wesleyan Church (Kościoła Wesleyańskiego) odwołującego się do korzeni przebudzenia metodystycznego i jego ewangelikalnego charakteru przejawiającego się w osobistym nawróceniu i uświęceniu każdego chrześcijanina. Ewangeliczny Kościół Metodystyczny rozpoczął proces rejestracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Jednak swoją działalność w naszym kraju prowadzi już od prawie roku.


10 czerwca 2005 r. Dyrektor Misji Europejskiej Kościoła, pastor Dennis Wright z Austrii, oraz bp Don Bray, wysłannik trzech superintendentów generalnych The Wesleyan Church, ustanowili pierwszą parafię Kościoła w Krakowie. Od tego czasu, przy ul  Przybyszewskiego 26 odbywają się regularne nabozeństwa. Parafia ma już swój filiał w Gliwicach, a także powstaje filiał w Nowym Sączu. Po rejestracji w Ministerstwie Spraw Wewnetrznych, nowy Kościół będzie się starał o wejście do Aliansu Ewangelicznego w Polsce.

Ewangeliczny Kościół Metodystyczny odwołuje się do dzieła XVIII wiecznego religijnego przebudzenia anglikańskiego, na którego czele stanął pastor Jan Wesley. Jego osobiste nawrócenie i zaangażowanie w głoszenie Ewangelii pociągnęło wielu ludzi ku Bogu. Zaczęli oni z czasem tworzyć wspólnoty nazwane metodystycznymi, które szybko rozprzestrzeniły się na wyspach brytyjskich, a w roku 1784 oddzieliły się od struktur Kościoła Anglii. Wraz z emigracją idee metodystyczne przedostały się na inne kontynenty i przyczyniły do powstania Kościołów Metodystycznych w prawie wszystkich krajach świata.

The Wesleyan Church, którego częścią jest Ewangeliczny Kościół Metodystyczny w Polsce, powstał 26 czerwca 1968 roku w wyniku połączenia się dwóch uświęceniowych kościołów metodystycznych –  Kościoła Uświęconego Pielgrzyma oraz Wesleyańskiego Kościoła Metodystycznego Ameryki.

Kościół ten jest członkiem Światowej Rady Metodystycznej skupiającej największe kościoły tej tradycji wyznaniowej oraz Światowego Aliansu Ewangelicznego, który skupia kościoły typu ewangelikalnego z różnych tradycji konfesyjnych.

Kościół ma ustrój synodalny. Na płaszczyźnie lokalnej najwyższym organem decyzyjnym jest Konferencja Parafialna (wszyscy pełnoletni członkowie parafii), która wybiera Pastora, Radę Starszych i Radę Parafialną powierzając im odpowiedzialność za codzienną troskę o zbór. Konferencje Parafialne tworzą diecezje (okręgi), o które troszczą się Superintendenci Okręgowi – Biskupi. Kilka Okręgów tworzy Konferencję Centralną, wszystkie Konferencje Centralne tworzą Konferencję Generalną, która jest najwyższym organem synodalnym Kościoła.

W dniach 24 do 26 marca 2006r. krakowska parafia Ewangelicznego Kościoła Metodystycznego organizuje Międzynarodową Konferencję dla Przywódców i Liderów Kościoła Wesleyańskiego w Europie. Sesje Konferencyjne odbywają się w ośrodku konferencyjnym w Osieczanach pod Krakowem, przewodniczy im Dyrektor Misji Europejskiej Kościoła, pastor Dennis Wright. Konferencję zakończy uroczyste nabożeństwo w niedzielę 26 marca o godz. 11:00 w krakowskiej kaplicy przy ul. Łagiewnickiej 54.

Więcej o historii, zasadach wiary oraz misji nowego Kościoła można przeczytać na jego internetowej stronie www.metodyzm.pl.

>> Ekumenizm.pl: Metodystyczna batalia w Polsce