Nowy periodyk protestancki „Pismo er”

5

Już niebawem ukaże się „Pismo er”, protestancki magazyn internetowy tworzony przez młode pokolenie ewangelików. Pierwszy numer zaplanowany jest na początek 2013 r. i będzie w całości dostępny online na stronie .

„Pismo er” kierujemy do ewangelików, innych chrześcijan i osób zainteresowanych kondycją polskiego protestantyzmu, jego teologią i kulturowym oraz społecznym oddziaływaniem. Trzon redakcji stanowią osoby związane z czasopismem „Jednota” z czasów, gdy pismem kierował red. Krzysztof Urban.

„Pismo er” nie będzie powiązane instytucjonalnie i prawnie z władzami jakiegokolwiek Kościoła. Nie będzie też tubą żadnej kościelnej ani politycznej władzy. Wśród autorów nie zabraknie jednak osób o wyrazistych poglądach politycznych, związanych ze swoimi Kościołami.„Pismo er” będzie otwarte na współpracę z różnymi środowiskami. Dowodem będzie pierwszy numer pisma. Zależy nam na promowaniu tak uznanych, jak i nowych głosów w debacie publicznej.

„Pismo er” to wyraziste wypowiedzi, formułowane często w sposób bezkompromisowy, lecz intelektualnie uczciwy. Bez względu na cenę, mają prowokować do stawiania kolejnych pytań i poszukiwania odpowiedzi.


„Pismo er” – skąd ta nazwa? Nawiązuje do zasady ecclesia reformata. Ecclesia oznacza tu Kościół powszechny. Jednak dla nas Kościół ani nie stoi w miejscu, ani nie zamyka się w wyznaniowym getcie. Kościół, czyli wspólnota ludzi, ma odwagę być sobą. Jest zawsze otwarty i gotowy na nowe wyzwania.

w imieniu redakcji

Tomasz Mincer

kontakt: redakcja(AT)pismoer.pl