Nowy zwierzchnik adwentystycznej Diecezji Wschodniej

33

20 maja 2011 roku podczas XXV Synodu Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, który odbył się w Warszawie z udziałem ponad 100 przedstawicieli (tzw. delegatów) z grona duchowieństwa i laikatu, na stanowisko zwierzchnika (tzw. przewodniczącego) Diecezji powołano pastora Mirosława Karaudę.

Funkcję sekretarza i skarbnika Diecezji zachowali dotychczas pełniący te obowiązki – tj. w kolejności pastor Zbigniew Makarewicz oraz pastor Grzegorz Korczyc.


Adwentystyczna Diecezja Wschodnia z siedzibą w Warszawie, istniejąca administracyjnie od 1927 roku, obejmuje obszar pięciu województw tj. łódzkie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubelskie skupiając blisko 50 adwentystycznych grup i zborów (parafii). Kościół w Polsce posiada jeszcze dwie inne diecezje – zachodnią z siedzibą w Poznaniu i południową z siedzibą w Krakowie.


Mirosław Karauda urodził się 29 lipca 1956 r w Szczecinie. Jego ojciec Stanisław był również pastorem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, a także w latach 1979-85 przewodniczącym Diecezji Wschodniej. Tak więc młody Mirosław wyrastał w rodzinie kaznodziejskiej, stykając się już od wczesnego dzieciństwa z różnymi zagadnieniami Kościoła adwentystycznego i aspektami życia społeczno-religijnego w ogóle.  Jego rodzinny dom w Szczecinie był także zalążkiem powstania zboru (parafii), który dziś – po latach – skupia ponad stu wiernych członków Kościoła.


Na stanowisku przewodniczącego Diecezji Wschodniej pastor Mirosław Karauda zastąpił pastora Jarosława Dzięgielewskiego pełniącego tę funkcję od roku 2003.