Polscy luteranie wracają do sprawy ordynacji kobiet

0

W dniach 15-17 września br. odbyło się w Warszawie XV Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich. W spotkaniu zorganizowanym przez Synodalną Komisję ds. Kobiet uczestniczyło 90 delegatek oraz goście z USA, Niemiec, Czech i Słowacji. Obecni byli również goście ekumeniczny z Kościoła ewangelicko-reformowanego i rzymskokatolickiego. Ku wielkiemu zaskoczeniu uczestniczek konferencji, przedstawiciel władz Kościoła zwrócił się do Forum o wypracowanie stanowiska, dotyczącego wprowadzenia ordynacji kobiet w Kościele ewangelicko-augsburskim w RP.

Nieobecnego zwierzchnika Kościoła, biskupa Janusza Jaguckiego, reprezentował biskup Diecezji Warszawskiej Mieczysław J. Cieślar. W imieniu bp. Jaguckiego przekazał prośbę do Forum o zajęcie stanowiska w kwestii ordynacji kobiet. Od przynajmniej trzech lat Forum nie podejmowało tego tematu, więc prośba władz Kościoła była dla wielu zaskakująca, tym bardziej, że oficjalny program obrad nie przewidywał podjęcia tego tematu.


W Kościele ewangelicko-augsburskim kobiety dopuszczane są tylko do ordynacji diakonackiej, co trudno wytłumaczyć biorąc pod uwagę fakt, że Kościół luterański w Polsce uznaje tylko jedną posługę duchownego.


Dlaczego teraz?


Przypomnijmy: w 2004 roku Konferencja Biskupów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP opublikowała dokument, w którym przypomniała, że kobiety nie mogą być ordynowane w polskim Kościele luterańskim. Co więcej, wbrew zobowiązaniom ekumenicznym w ramach dawnej Konkordii Leuenberskiej (obecnie: Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie), a także w ramach komunii Kościołów luterańskich, należących do Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL), biskupi zakazali udziału ordynowanych kobiet z zagranicy w tych czynnościach liturgicznych, które w Kościele w Polsce zarezerwowane są tylko dla ordynowanych mężczyzn (np. przewodniczenie liturgii spowiednio-komunijnej). Dodatkowo, „z duszpasterskim wskazaniem” tekst zachęcał polskich księży luterańskich, a także członków Kościoła, aby nie przystępowali do Komunii, gdy nabożeństwo komunijne odprawia kobieta.


Na skutek gorącej polemiki wewnątrzkościelnej i interwencji Kościołów ewangelickich z Europy oraz przedstawicieli ŚFL biskup Kościoła wydał oświadczenie, które de facto unieważniało poprzedni dokument.


Dlaczego zatem sprawa ordynacji kobiet wraca odgórnie i dopiero po dwóch latach? Obecną propozycję władz Kościoła można wiązać z niedawną wizytą najwyższych przedstawicieli ŚFL w Polsce. Nacisk ze strony ŚFL nie musi być jednak wystarczającym wyjaśnieniem, ponieważ ok. 30 procent Kościołów członkowskich ŚFL nie ordynuje kobiet. W Europie Kościoły te należą jednak do zdecydowanej mniejszości.Forum Kobiet Luterańskich podjęło decyzję o powołaniu komisji, w skład której mają wejść członkinie Synodalnej Komisji Kobiet oraz eksperci teologiczni (prawdopodobnie prof. Karol Karski z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej). Komisja ma zebrać się w połowie października, przed kolejną sesją Synodu Kościoła.


KOMENTARZ


:: Luteranie.pl: Więcej szczegółów nt. Forum Kobiet Luterańskich


:: ORDYNACJA KOBIET