Reformowana jedność już w internecie

0

W czerwcu 2010 r. dojdzie do zjednoczenia dwóch największych organizacji kościelnych – Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych i Reformowanej Rady Ekumenicznej – reprezentujących Kościoły reformowane z całego świata. Nowa organizacja „Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych” (WCRC) zrzeszać będzie ok. 87 milionów wiernych.

Już teraz uruchomiona została strona internetowa Zjednoczonej Rady Generalnej, która przygotowuje powstanie WCRC.

Celem witryny jest informowanie o tym, co będzie się działo bezpośrednio przed i po zjednoczeniu reformowanych organizacji. Strona zawiera również plan konferencji, która odbędzie się w przyszłym roku w ramach inauguracji WCRC, a zatytułowanej „Jedność Ducha w więzach Pokoju”. Podczas sympozjum w Calvin College w Grand Rapids (Michigan, USA) poruszone zostaną tematy związane z tożsamością teologii reformowanej, a także inne zagadnienia, dotyczące misji i wyzwań Kościoła we współczesnym świecie.