Staroluteranie debatują nad ordynacją kobiet

0

W Samodzielnym Kościele Ewangelicko-Luterańskim Niemiec (SELK) trwa debata nad możliwością dopuszczenia kobiet do ordynacji. SELK, który należy do konserwatywnego nurtu luteranizmu (staroluteranie), odrzucają ordynację kobiet, jednak od kilku lat toczy się na ten temat dyskusja, która ma oficjalnie zakończyć się w 2011 roku publikacją oficjalnego dokumentu.

Zwolennicy ordynacji kobiet w SELK podkreślają, że kobiety prowadzą godziny biblijne i wygładzają kazania podczas nabożeństw dla dzieci, dlatego też nic nie stoi na przeszkodzie, aby dopuścić je do ordynacji. Nad ordynacją kobiet zastanawiają się niektóre Kościoły ewangelikalne. Niektóre z nich, jak np. baptyści czy Armia Zbawienia, zezwoliły kobietom na pełnienie urzędu duchownego.


SELK liczy ok. 37 tys. członków i posiada bliskie kontakty z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP.