Szwecja ma nowego prymasa

0

Dziś w luterańskiej katedrze w Uppsali odbyła się instalacja nowego arcybiskupa i prymasa Szwecji Andreasa Wejryda, w latach 1995 – 2006 biskupa Diecezji Växjö. Abp Wejryd jest 69. arcybiskupem prymasowskiej Diecezji Uppsali. Zastąpił arcybiskupa KG Hammara, który na własną prośbę przeszedł w stan spoczynku.

W dzisiejszej uroczystości wzięli udział arcybiskupi i biskupi sąsiednich Kościołów luterańskich i anglikańskich, jak również przedstawiciele Światowej Federacji Luterańskiej oraz szwedzkiej ekumenii, m.in. z Kościoła rzymskokatolickiego i prawosławnego. Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP reprezentował jego zwierzchnik biskup Janusz Jagucki.


:: Więcej nt. nowego prymasa