XII Forum Inteligencji Ewangelickiej

0

W dniach 8-10 września 2006 r. odbywało się w Wiśle Jaworniku XII Forum Inteligencji Ewangelickiej poprzedzone wycieczką studyjną na Zaolzie.Tematem obrad była: „Kondycja protestantyzmu w Polsce na tle konfesjonalizacji życia publicznego w Polsce”.

Wykłady wygłosili m.in. prof. Jan Harasimowicz (Stan badań nad dziejami i kulturą protestantyzmu w Polsce), ks. dr Marcin Hintz (Ewangelicka etyka teologiczna a katolicka nauka społeczna), Ewa Chojecka (Kilka kłopotliwych pytań o współczesną kondycję protestantyzmu w Polsce), Krzysztof Dorosz (O modlitwie), bp Tadeusz Szurman (Ekumenizm czy ekskluzywizm religijny – perspektywy na przyszłość), Maria Drapella (Od Wisły do Granatowych Gór –wątki ewangelickie w twórczości Jerzego Pilcha), ks. dr Paweł Gajewski (Ewangelicy włoscy w społeczeństwie postkonfesyjnym).


Gościem Forum był prof. Jerzy Buzek, który swe wystąpienie poświęcił globalizacji. Prof. Jarosław Świderski poprowadził krąg dyskusyjny na temat kondycji protestantyzmu polskiego. Przedstawione teksty zostaną zamieszczone w materiałach Forum.


Kolejne Forum Inteligencji odbędzie się za rok w Krakowie.Ks. Marcin Undas


(proboszcz Parafii ewangelicko-augsburskiej p.w. Opatrzności Bożej w Zgierzu)