Zadeklarowany gej biskupem w Kościele luterańskim w USA

7

Południowo-Zachodnia Diecezja Kalifornii Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Ameryki (ELCA) wybrała na dorocznym zgromadzeniu po raz pierwszy biskupa otwarcie przyznającego się do homoseksualizmu.

W 2009 roku ELCA zmieniło prawo, umożliwiając taki wybór. Od
tego czasu Kościół opuściło ok. 600 kongregacji. Obecnie ELCA liczy ok. 4
milionów wiernych. Zdaniem rzecznika wybór wielebnego Guya Erwina jest
potwierdzeniem tego w co wierzą członkowie Kościoła – iż Bóg powołuje każdego. Pastor
Erwin oprócz pracy w parafii jest też profesorem teologii na Kalifornijskim
Uniwersytecie Luterańskiego. Jest też rodowitym Amerykaninem, gdyż należy do
plemienia Osage.