Zmiany w redakcji Jednoty

0

Zmiany w redakcji dwumiesięcznika „Jednota”, wydawanego przez Konsytorz Kościoła Ewangelicko – Reformowanego .

Ze stanowiska redaktora naczelnego zrezygnował ks. Lech Tranda, a obowiązki jego przejął p. Krzysztof Urban. Jednocześnie od nowego roku planowana jest pewna zmiana wewnętrzna w piśmie: powróci się do idei numerów tematycznych, będzie więcej tłumaczeń tekstów zagranicznych, oraz nieco więcej materiałów z życia Kościoła Ewangelicko–Reformowanego w RP.


Czasopismo „Jednota” ukazuje się z przerwami od 1926 roku.