Co różni patriotę od narodowca?

3

Patriotyzm będący formą solidarności i miłości bliźniego, a także ‚otwarty na współpracę z innymi narodami’ przeciwstawiają polscy biskupi rzymskokatoliccy ideologii nacjonalizmu z jego – często nacechowanym pogardą wobec obcych – programem politycznym.
Nowy dokument episkopatu Kościoła rzymsokatolickiego pt. Chrześcijański kształt patriotyzmu przypomina właściwie nauczanie Kościoła na temat patriotyzmu będącego szlachetnym i godnym naśladowania oraz fakt, że nacjonalizm jest tylko wyrazem egoizmu.

Co ważne – biskupi stanowczo odmawiają wiązania miłości do ojczyzny z wyznawaną religią czy pochodzeniem, mimo nawiązania do faktu, że historia i tożsamość Polski ściśle związana jest z łacińską tradycją Kościoła katolickiego. Nie tylko większościowi katolicy, ale i prawosławni oraz protestanccy obywatele, a także i wyznawcy judaizmu i islamu, a nawet niewierzący służyli w przeszłości i służą nadal wspólnej ojczyźnie.

Trudno się spodziewać zresztą, by przedstawiciele tak uniwersalistycznej religii jak chrześcijaństwo mogli w oficjalnym dokumencie zawrzeć coś innego niż przypomnienie stanowiska Kościoła zawsze rozróżniającego patriotyzm od nacjonalizmu. W końcu w przeszłości wobec katolików, którzy byli mniejszością w krajach północnej Europy, wysuwano zarzuty, że nie mogą łączyć miłości do ojczyzny z nakazem posłuszeństwa wobec papieża.

Biskupi przypominają też o obowiązkach jakie nakłada patriotyzm, który teraz powinien konkretyzować się w poszanowaniu prawa i zasad i obywatelskich powinnościach takich jak choćby płacenie podatków czy dbałość o przyrodę.

Zdrowemu patriotyzmowi natomiast biskupi przeciwstawiają egoizm, czy to wyrażający się w obojętności na los narodowej wspólnoty i dbałość wyłącznie o byt własny i najbliższych czy właśnie w ideologii nacjonalizmu.

Nie ma w nim rozróżniania na zdrowy czy wypaczony nacjonalizm. Nacjonalizm jest – zdaniem biskupów – wyrazem egoizmu i przeciwieństwem patriotyzmu. I nie należy się dziwić, że środowiska narodowe zareagowały na ten dokument próbując przeciwstawiać słowa biskupów i cytaty z papieża Jana Pawła II słowom prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Stanowisko wobec dokumentu episkopatu podpisali przywódcy Ruchu Narodowego, Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego powołując się na słowa kardynała Wyszyńskiego o zdrowym nacjonaliźmie i przywołując cytat, iż ład w miłowaniu wymaga, aby człowiek, który staje na czele jakiejś grupy społecznej, pamiętał najpierw o obowiązkach wobec swojego narodu, i dopiero po zaspokojeniu najpilniejszych podstawowych potrzeb tegoż, o innych ludach i narodach.

>> Ekumenizm.pl: Patriotyczny dokument bez znaczenia?

komentarze

 • Defender

  Tak to jest, jak się wcześniej precyzyjnie nie uzgodni znaczenia terminów, o których się dyskutuje. W innym znaczeniu terminu „nacjonalizm” używał Sługa Boży Kardynał Wyszyński, a zupełnie co innego rozumieją pod tym terminem autorzy listu episkopatu. Sprzeczność jest zatem czysto pozorna.
  (Nie żebym był jakimś sympatykiem Ruchu Narodowego, Młodzieży Wszechpolskiej czy Obozu Narodowo-Radykalnego – którzy moim zdaniem ocierają się o herezję, jeżeli tylko zaczynają wyżej stawiać „naród” niż „wiarę”).

 • Herakliusz

  „Rasizm kryje w sobie pewne zdrowe myśli, które dotychczas znane były
  tylko w szczupłym gronie lekarzy i biologów. Dziś przyszedł czas na ich
  rehabilitację”. („Ateneum Kapłańskie” rok 1938, zeszyt 1, str. 23)
  +++
  ” Trudno nie przyznać słuszności twierdzeniom HITLERA, żyd pozostał
  obcym ciałem w organizmie narodów europejskich (…) Żyd zwalcza obcą jego
  psychice kulturę, wyrosłą na podłożu chrześcijaństwa. Jego
  przeobrażenie może się dokonać tylko na drodze religijnej – przez
  szczere, bezinteresowne przyjęcie chrześcijaństwa”. „HITLER jest
  doskonałym znawcą psychologii tłumu i twórcą nowej, genialnej taktyki”
  +++
  „Dzisiejsza III Rzesza podjęła tytaniczną próbę realizacji wielkiej
  idei, która ma przynieść odrodzenie ludzkości. Niemcy stały się obok
  Włoch rzecznikiem ideologii o zasięgu ogólnoludzkim ” („Ateneum
  Kapłańskie” rok 1938)
  +++
  „Zasady wychowawcze nacjonalizmu niemieckiego są WZORCEM dla innych
  narodów. W nacjonalizmie odbija się dusza Niemiec „. („Ateneum
  Kapłańskie” 1937 r., zeszyt l str. 152)
  ++++
  Ks. Kardynał Stefan Wyszyński „Prymas Tysiąclecia”- kandydat na świętego i Patrona Polski.
  O sakralna obłudo! O eklezjalna hipokryzjo!

 • Defender

  Powielanie prymitywnych fałszywek od wielu lat krążących po sieci (Prymas Tysiąclecia nic z powyższego nie napisał) w zasadzie ośmiesza i kompromituje tylko tego, kto je wkleja.