Chirotonia biskupa Jerzego

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny (PAKP) ma od niedzieli nowego biskupa. W warszawskiej katedrze prawosławnej św. Marii Magdaleny odbyła się chirotonia biskupia o. archimandryty Jerzego Pańkowskiego. Na dwudniową uroczystość święceń przybyli goście z bratnich Cerkwi Ukrainy, Kanady, Rosji, Białorusi i Grecji. Obecni byli również przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego reprezentowani m.in. przez prymasa Józefa Glempa, a także duchowni Kościołów, należących do Polskiej Rady Ekumenicznej.

Obrzęd święceń rozpoczął się w sobotę. W czasie sobotniej liturgii odbyło się mianowanie na biskupa. Następnie odbyło się całonocne czuwanie.


Najważniejszym etapem jest obrzęd chirotonii, który odbył się w czasie niedzielnej Boskiej Liturgii, której przewodniczył metropolita Warszawy i całej Polski, abp Sawa. W czasie tego obrzędu wyświęcany kapłan opiera swoją głową o ołtarz, natomiast biskupi trzymają nad jego głową otwarta ewangelię i wkładają na niego ręce, modląc się jednocześnie o zesłanie Ducha Św. Nowo wyświęcony biskup otrzymuje omoforion (paliusz) oraz pastorał (żezł) jako symbol posługi pasterskiej.


Władyka Jerzy będzie biskupem pomocniczym diecezji warszawsko–bielskiej z tytułem biskupa siemiatyckiego.


Mnohaja leta!


:: Więcej informacji na oficjalnej stronie PAKP oraz w Prawosławnym Serwisie Internetowym Cerkiew.pl


foto: cerkiew.pl