Jubileusz mariawicki w Łowiczu

4 września 2010 roku w pierwszą sobotę września parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Przenajświętszego Sakramentu w Łowiczu obchodziła szczególną uroczystość jubileuszową. To właśnie sto lat wcześniej, w Łowiczu miała miejsce konsekracja biskupia kapłanów Romana Marii Jakuba Próchniewskiego oraz Leona Marii Andrzeja Gołębiowskiego.

Związek Kapłanów Mariawitów od momentu swojego wyjścia spod władzy papieskiej w 1906 roku, zabiegał o nadanie wspólnocie cech prawdziwego, niezależnego i apostolskiego Kościoła. Niezbędnym działaniem stało się więc zabieganie o objęcie Kościoła mariawitów linią sukcesji apostolskiej. W tym celu we wrześniu 1909 roku, na zaproszenie biskupa starokatolickiego Austrii, udała się delegacja księży mariawitów na kongres starokatolików do Wiednia. Tam podczas obrad, dnia 7 września 1909 roku, uczestnicy kongresu, po zapoznaniu się z zasadami ruchu mariawickiego, zaakceptowali przynależność Kościoła Mariawitów do Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich, a 5 października tego roku w starokatolickiej katedrze w Utrechcie kapł. Michał Maria Jan Kowalski otrzymał święcenia biskupie. Chcąc zachować pełną autonomię w konsekracjach biskupich i niezależność w kwestiach natury administracyjno-duszpasterskiej, w 1910 roku w Łowiczu sakrę biskupią przyjęli dwaj kapłani: Roman Maria Jakub Próchniewski i Leon Maria Andrzej Gołębiowski.


Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się punktualnie o godzinie 11:00, głównymi celebransami byli biskup naczelny Michał Maria Ludwik Jabłoński z Płocka, biskup Zdzisław Maria Włodzimierz Jaworski z Łodzi, a także biskup Piotr Maria Bernard Kubicki z Lipki, otaczało ich licznie zgromadzone duchowieństwo mariawickie oraz bracia klerycy wraz z doskonale przygotowaną służbą liturgiczną. Obecni byli także przedstawiciele władz miejskich i gminnych, a także inspektoratu konserwacji zabytków. Podczas uroczystości biskup L. Jabłoński przeczytał list jubileuszowy arcybiskupa Jorisa Vercammena, w którym zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Holandii, zawarł słowa uznania dla ruchu mariawickiego, a także podziękowania za dotychczasową owocną współpracę pomiędzy Unią Utrechcką a Kościołem Starokatolickim Mariawitów. Z kolei bp Jabłoński, zwrócił uwagę na pewnego rodzaju ożywienie mariawickie w Kościołach zachodniego starokatolicyzmu.


Przypomnijmy, że od pewnego czasu rozmowy między Utrechtem a Płockiem przybrały na dynamice, świadczą o tym zaproszenia biskupów mariawickich na konferencje biskupie i naukowe organizowane przez zachodnich starokatolików, a także wizyty delegacji wiernych i teologów w Płocku. Bp M. Ludwik przypomniał także okoliczności, w jakich doszło do konsekracji biskupiej Jakuba Próchniewskiego i Andrzeja Gołębiowskiego, powrócił do tamtych dni – 10-tysięcznego Łowicza, do którego 4 września 1910 roku przybyło dwa razy tyle gości (to największe zgromadzenie mariawickie w historii, gdyż na porównywalną uroczystość Konsekracji Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku ze względu na I wojnę światową pojawiło się nieco mniej mariawitów), w tym wiele sióstr zakonnych i kapłanów.


Głos zabrał także proboszcz parafii Stefan Maria Robert Żaglewski (także posługuje w Woli Cytrusowej), który od 1995 roku zarządza parafią. Podziękował wszystkim, którzy w ostatnim czasie otaczali modlitwą łowicką wspólnotę, ale także tych, którzy śpieszyli z datkami na potrzebny remont elewacji zewnętrznej kościoła, wystroju wnętrza oraz dachu. Spowiedź powszechną przeprowadził biskup M. Włodzimierz Jaworski. Należy pamiętać, że trwanie Kościoła mariawickiego opiera się na ciągłej służbę Dziele Bożego Miłosierdzia, ale bez kapłanów i biskupów zbudowanie stabilnego urzędu administracyjnego i duszpasterskiego nie byłoby w pełni wykonalne. Uroczystości zakończyła procesja z Najświętszym Sakramentem dookoła świątyni.