Komentarz do sprawy \"pro multis\"

0

Bardzo się cieszę z listu kardynała Arinze. Jest on kolejnym znakiem powrotu normalności do mojego Kościoła.  Jak słusznie zauważa autor od początków chrześcijaństwa, we wszystkich jego kulturowych i liturgicznych odmianach w słowach konsekracji Krwi Pańskiej, za pismami Nowego Testamentu używano formuły „za wielu”.

Dopiero pycha ludzi współczesnych kazała im się poczuć lepszymi, lepiej rozumiejącymi Objawienie Boże od licznych pokoleń swoich współbraci w Chrystusie. Bo choć oczywiście ma rację Kardynał potwierdzając ważność mszy odprawianych w ostatnich dziesięcioleciach w językach  angielskim, włoskim, hiszpańskim, niemieckim czy jeszcze wielu innych, ja osobiście  nie jestem do końca pewien, czy prawowierne i godziwe były intencje osób wprowadzających do kluczowego tekstu Mszy św. interpretację zamiast tłumaczenia.I jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć publicznie. Przykro mi, że nie podjęto tej sprawy za pontyfikatu Jana Pawła II. Choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że to on sprowadził do Rzymu i kardynała Ratzingera – dziś Benedykta XVI, i kardynała Arinze.


:: List kardynała Arinze