Białe małżeństwo

0

Ostatnio kilka razy spotkałem się ze stwierdzeniem „białe małżeństwo” w telewizji, a nawet tutaj na Waszej stronie. Prosze o wyjaśnienie co to takiego,kto może je zawrzeć i pod jakimi warunkami? DZIĘKUJĘ

Białe małżeństwo, to nieco staroświeckie określenie na małżeństwo, które z różnych powodów, ale za zgodą obu małżonków nie zostało skonsumowane – tzn. nie podjęto współżycia seksualnego. Nazwa „białe” wywodzi się zapewne z tego, że tradycyjny kolor dziewicy był to kolor biały i pozostawała ona dziewicą nawet po zawarciu takiego małżeństwa.


Z punktu widzenia prawa cywilnego nazwa „białe małżeństwo” nie ma żadnego znaczenia, gdyż współżycie seksualne małżonków nie jest warunkiem jego ważności. Zawarcie „białego małżeństwa” w prawie kanonicznym może być podstawą do jego późniejszego unieważnienia, gdyż tutaj współżycie seksualne małżonków jest jedną z podstawowych cech.


Chyba najbardziej znanym białym małżeństwem było to między Św. Kinga księżniczką węgierską a Bolesławem V Wstydliwym, choć jak wspominają kroniki było ono pomysłem Kingi i Bolesław był jego umiarkowanym entuzjastą. Nie było białym małżeństwem natomiast to między księciem Leszkiem Czarnym a księżniczką Grzymisławą halicką, gdyż Leszek Czarny był impotentem i unikał swojej żony, na co ta się oficjalnie poskarżyła panom małopolskim i zaczęła się nosić „jak panna”.


Kazimierz Bem