Czescy luteranie mają nowego biskupa

0

10 listopada br. Synod Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego w Republice Czeskiej wybrał nowego biskupa. Został nim ks. dr Stanislav Piętak (na zdj.) – dotychczasowy proboszcz parafii w Trzyńcu. Zastąpi on dotychczasowego zwierzchnika Kościoła bp. Władysława Volnego, który pełnił swój urząd od 15 lat.   

Ks. Stanislav Piętak urodził się 28 marca 1946 r. w Śmiłowicach. W roku 1973 ukończył studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bratysławie i został wikariuszem w Hawierzowie – Błędowicach. Od 1979 r. był administratorem (od 1989 r. pastorem – proboszczem) parafii w Albrechticích (Olbrachcicach) koło Cieszyna. W 1994 roku został proboszczem parafii w Trzyńcu.


Od roku 1992 związany z Katedrą Wychowania Chrześcijańskiego Uniwersytetu w Ostrawie. W roku 1999 obronił pracę doktorską na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bratysławie.


W imieniu luterańskich Kościołów pozdrowienia przekazali Synodowi: nowy słowacki biskup generalny bp dr Miloš Klátik z Bratysławy oraz Prezes Synodu z Polski, ks. Jan Gross z Cieszyna, który przekazał pozdrowienia od Biskupa Kościoła w Polsce Janusza Jaguckiego.


Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej powstał w roku 1920 w wyniku podziału Śląska Cieszyńskiego po pierwszej wojnie światowej pomiędzy Polskę i Czechosłowację. Obecnie Kościół liczy ponad 16 tysięcy członków, należących do 21 parafii na terenie Kraju Śląsko-Morawskiego oraz dwie placówki misyjno-duszpasterskie w Pradze i Bruntalu. W życiu kościelnym używane są zarówno język czeski, jak i polski. Polskojęzyczni luteranie z Zaolzia używają między innymi tego samego Śpiewnika Ewangelickiego, co luteranie i ewangelicy reformowani w Polsce. Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania utrzymuje intensywne kontakty z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce – przede wszystkim z dwiema sąsiadującymi z nim diecezjami – Cieszyńską i Katowicką.