Czy ten związek jest dozwolony?

0

Witam!! Mam chłopaka i jak sie okazało, jestemy spokrewnieni. Mama ojca mojego chłopaka (czyli jego babcia) jest przyrodnią siostrą mojej prababci. Czy ten związek jest dowolony z punktu widzenia Kościoła, czy jest szansa na otrzymanie dyspensy? Tola

W prawie kanonicznym Kościoła łacińskiego znajdujemy pokrewieństwo i powinowactwo jako przeszkody do zawarcia małżeństwa. Jakiekolwiek pokrewieństwo w linii prostej (tj. dziadek/babcia –> ojciec/matka –> syn/córka –> wnuk/wnuczka) stanowi przeszkodę z mocy prawa Bozego naturalnego i z zwiazku z tym dyspensa od takiej przeszkody jest niemożliwa. Wnuk z babcia czy matka z synem nie mogą zawrzeć małżenstwa w jakimkolwiek przypadku.

Pokrewieństwo w linii bocznej stanowi natomiast przeszkodę az do czwartego stopnia włącznie. Co to oznacza? W Kościele łacińskim sposób obliczania stopnia pokrewieństwa w linii bocznej określa kan. 108 par. 3 Kodeksu Prawa kanonicznego: jest tyle stopni, ile jest osób w obydwu razem liniach (prostej i bocznej), nie licząc przodka. Przeszkoda małżeńska w linii bocznej istnieje niezależnie od tego czy pokrewieństwo po linii jednego ramienia jest dalsze lub bliższe. Decyduje suma czterech stopni łącznie. Trzeba równiez pamietać, iż dzieci adoptowane zgodnie z prawem cywilnym traktowane są jako dzieci tego, kto je adoptował.

Możemy rozważyć kilka przykładów pokrewieństwa:

1. Drugi stopień pokrewieństwa w linii bocznej (między rodzeństwem). Dyspensy nie udziela się z racji niebezpieczeństwa naruszenia prawa naturalnego.

ojciec 
 /  \ 
syn córka

2. Trzeci stopień pokrewieństwa w linii bocznej nierównej, np. wuj z siostrzenicą. Dyspensuje w normalnych warunkach ordynariusz miejsca.

 ojciec 
 /  \
córka syn 
 | 
wnuczka

3. Czwarty stopień pokrewieństwa w linii bocznej równej (rodzeństwo stryjeczne lub cioteczne). Dyspensuje w normalnych warunkach ordynariusz miejsca.

 ojciec 
 /  \
córka syn 
 |   \ 
wnuczka wnuk

4. Czwarty stopień pokrewieństwa w linii bocznej nierównej, np. prawnuk z siostrą dziadka. Dyspensuje w normalnych warunkach ordynariusz miejsca.

 ojciec 
 /  \
syn córka 
 | 
wnuk 
 | 
prawnuk

Z opisanego przez Panią przypadku nie wynika istnienie przeszkody pokrewieństwa, jest to bowiem dalszy niż czwarty stopień. Nie ma wiec potrzeby zwracania się do biskupa o dyspensę. Dokładniej sprawę zachodzącego pokrewieństwa należy omówić z proboszczem podczas przeprowadzania badania przedślubnego.

Powinowactwo natomiast zawsze stanowi przeszkodę w linii prostej. Od tej oprzeszkody, jako pochodzacej z prawa kościelnego, może dyspensować w normalnych warunkach ordynariusz miejsca.

Piotr Timus