Dlaczego nie mogę być przy chrzcie swego dziecka?

0

Moje dziecko będzie niedługo ochrzczone, ale ksiądz stwarza problem, że my, rodzice nie jesteśmy po ślubie i ja, jako ojciec dziecka, nie będę mógł uczestniczyć przy chrzcie. Ksiądz twierdzi, że mogę być obecny w kościele, ale do chrztu ma tylko podejść matka dziecka i chrzestni. Czy to jest normalne ze biologiczny ojciec ma stać z tylu? Jesteśmy katolikami praktykującymi i w niedługim czasie mamy się pobrać. Proszę odpowiedzieć mi na to pytanie, skąd ksiądz wziął przepis, że nie mogę być przy dziecku podczas ceremonii chrztu?

Nie ma w prawie kanonicznym żadnych przeszkód aby ojciec dziecka stał przy chrzczonym. W przypadku braku ślubu kościelnego osobą zgłaszającą jest matka, chyba ze nastąpiło prawne uznanie ojcostwa. Ksiądz może oczekiwać pisemnego oświadczenia zapewniającego o zamiarze katolickiego wychowania dziecka. W wypadku oporów księdza, by ojciec stał koło dziecka, należy poprosić o podanie przepisu prawa kanonicznego, który by to regulował. W razie potrzeby można zwrócić się do kurii o pouczenie w tej sprawie albo… zmienić księdza /parafię.


Katarzyna Lis