Kapłaństwo – Jak zostać księdzem?

0

Prosze odpiszcie  jak wstąpić do seminarium w Krakowie, jakie przedmioty trzeba najbardziej umieć.

Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej wymaga od kandydatów zdania egzaminu pisemnego z języka polskiego oraz egzaminu ustnego, który obejmuje zakres wiadomości katechetyczno-teologicznych na poziomie szkoły średniej. Ponadto kandydaci zgłaszający się do Seminarium zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:


1. Podanie o przyjęcie skierowane do Rektora seminarium
2. Własnoręcznie napisany życiorys
3. Świadectwo maturalne (oryginał)
4. Aktualną metrykę chrztu św. i świadectwo bierzmowania
5. Opinię ks. Proboszcza i ks. Katechety
6. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców
7. Świadectwo zdrowia
8. Sześć fotografii


Informuję jednocześnie, że rekrutacja na rok akademicki 2005/2006 zakończyła się 20 czerwca. Szczegółowe informacje może Pan również znaleźć na stronie internetowej krakowskiego seminarium.


Pozdrawiam


Arkadiusz Klimczak