Kardynał Angelo Scola – kolejny patriarcha Wenecji na tronie papieskim?

0

Spośród tzw. trzech patriarchatów mniejszych Kościoła Zachodniego Wenecja zajmuje szczególne miejsce. Przed wyborem na biskupa Rzymu patriarchami Wenecji byli: Pius X, Jan XXIII oraz 33-dniowy papież Jan Paweł I. Czy obecny patriarcha Wenecji kardynał Angelo Scola będzie kolejnym papieżem? Jego szanse podczas konklawe są dość spore.

Angelo Scola urodził się 7 listopada 1941 roku w Malgrate. Jego ojciec był kierowcą ciężarówki, a matka zajmowała się domem. Po maturze podjął studia filozoficzne na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie i tam też obronił doktorat z filozofii chrześcijańskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1970 roku i niedługo po nich został wysłany do szwajcarskiego Fryburga na studia doktoranckie z teologii. W trkacie swojej pracy naukowej poznał światowej sławy teologów katolickich Henry de Lubaca oraz Hansa Ursa von Balthasara, z którymi współpracował w redakcji pisma Communio.


Kolejne etapy kariery Scoli to Monako i Paryż, gdzie poświęcił się pracy duszpasterskiej, oraz Fryburg, i Rzym, gdzie podjął się działalności dydaktycznej. Kardynał Scola piastował funkcje profesorskie związane z teologią moralną, a do 1982 roku był członkiem Papieskiego Instytutu ds. Małżeństwa i Rodziny. Następnie Scola wykładał dogmatykę na Uniwersytecie Laterańskim oraz pełnił funkcję konsultanta Kongregacji Nauki Wiary.


W 1991 roku papież Jan Paweł II mianował Scolę biskupem Diecezji Grosseto, w której przeprowadził reformę katechezy wśród dzieci i młodzieży. Poświęcił się też wzmacnianiu formacji kapłańskiej w nowo otworzonym seminarium duchownym. Pod względem duszpasterskim bardzo przypomina Jana Pawła II, którego największą troską była młodzież, czego dowiodły ostatnie dni życia papieża.


Scola opuścił diecezję Grosseto i poświęcił się pracy naukowej na Uniwersytecie Laterańskim oraz jako gościnny wykładowca w Waszyngtonie. To właśnie podczas pobytu w USA Scola napisał monografię teologii Hansa Urs von Balthasara. W styczniu 2002 roku papież Jan Paweł II mianował Scolę patriarchą Wenecji, a w październiku następnego roku kreował go na kardynała.

Kardynał Angelo Scola jest cenionym znawcą islamu. Hierarcha opowiada się za konstruktywnym dialogiem z islamem. W jednym z wywiadów stwierdził: Integracja chrześcijan z muzułmańskim światem nastąpi w Europie, a jeśli to się nie stanie, to nie widzę innego miejsca. Jeśli elektorzy nie będą chcieli za wszelką cenę wybrać kandydata spoza Europy, to szanse Scoli są dość duże, jeśli weźmie się pod uwagę niepisane pierwszeństwo włoskich hierarchów przy wyborze na papieża Kościoła Rzymskiego. Umiarkowany konserwatyzm Scoli jest jego silnym atutem, ponieważ przy przeciągającym się konklawe Scola może być naturalnym kandydatem kompromisu. Kardynał Scola łączy doświadczenie duszpasterskie z wiedzą teologiczną. Uznawany jest za jednego z najlepszych teologów włoskiego episkopatu.