Ksiądz czy pastor???

0

Mam takie pytanie związane z tytułowaniem duchownych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Mówi się pastor czy ksiądz? W internecie, szczególnie na witrynach religijnych, spotykam się ze słowem „ksiądz” w odniesieniu do luterańskich duchownych, ale zawsze wydawało mi się, że kościoły protestanckie używają słowa „pastor” np. w Stanach Zjednoczonych. A może dotyczy to tylko metodystów, baptystów czy zielonoświątkowców (których w USA jest dużo), a luteran nie? W takim razie jak będzie brzmiała forma „księdza” jeśli tę funkcję pełni kobieta? „Pani pastor” to jeszcze brzmi normalnie, ale „pani ksiądz” to juz dziwnie…

Szanowny/a Panie/i


Zgodnie z ZPW (Zasadnicze Prawo Wewnętrzne) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP ordynowanym duchownym przysługuje tytuł ksiądz i taki też jest powszechnie stosowany. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by duchownego luterańskiego tytułować per „pastor”.Istnieją w Polsce parafie luterańskie (np. na Mazurach), w których stosuje się inną od urzędowej terminologię nazywając duchownego właśnie „pastorem” tudzież „księdzem pastorem.” Jeszcze kilkadziesiąt lat temu na Śląsku Cieszyńskim tytułowano księdza ewangelickiego „per tatulku”, co miało podkreślać osobistą więź wiernych z duchownym, podczas gdy duchowni rzymskokatoliccy tytułowani byli per „Wielmożny Panie”.Termin „pastor” stosowany jest obecnie nie tylko przez Kościoły protestanckie na całym świecie, lecz także przez Kościół Rzymskokatolicki, np. w USA. Jeśli zaś chodzi o duchownych płci żeńskiej to poprawną formą jest „pani pastor”, a przy pisaniu nazwisk używa się również skrótu „ks.”Serdecznie pozdrawiam


Dariusz Bruncz – KEA