Małżeństwo osób spokrewnionych

3

Witam. Czy Kościół Katolicki zezwala na związek małżeński, jeśli osoby są ze sobą spokrewnione? Dokładnie jest to trzecie pokolenie.

Pokrewieństwo może stanowić przeszkodę w zawarciu ważnego małżeństwa w Kościele katolickim.


Pokrewieństwo to może natępować w „linii prostej” (dziadek/babcia-ojciec/matka-syn/córka-wnuk/wnuczka itd.). Małżeństwo między osobami spokrewnionymi w linii prostej jest zakazane z prawa Bożego naturalnego i dyspensa od tego zakazu jest niemożliwa.


Przy przeszkodzie pokrewieństwa w linii bocznej Kodeks z 1983 r. (kan. 108, § 3) wprowadził nowy sposób obliczania pokrewieństwa. W linii bocznej tyle jest stopni, ile osób w obydwu liniach razem, nie licząc wspólnego przodka. Przeszkoda małżeńska w linii bocznej rozciąga się aż do czwartego stopnia włącznie, niezależnie od tego czy pokrewieństwo po linii jednego ramienia jest dalsze lub bliższe. Decyduje suma czterech stopni łącznie.


Celem właściwego rozpoznawania przeszkody pokrewieństwa można się posłużyć następującymi schematami tzw. drzewa genealogicznego.


Pokrewieństwo w linii bocznej


1. Drugi stopień pokrewieństwa w linii bocznej (między rodzeństwem). Dyspensy nie udziela się z racji niebezpieczeństwa naruszenia prawa naturalnego.


ojciec
/
syncórka2. Trzeci stopień pokrewieństwa w linii bocznej nierównej, np. wuj z siostrzenicą. Dyspensuje w normalnych warunkach ordynariusz miejsca.
ojciec
/
córkasyn
wnuczka3. Czwarty stopień pokrewieństwa w linii bocznej równej (rodzeństwo stryjeczne lub cioteczne). Dyspensuje w normalnych warunkach ordynariusz miejsca.
ojciec
/
córkasyn
wnuczkawnuk4. Czwarty stopień pokrewieństwa w linii bocznej nierównej, np. prawnuk z siostrą dziadka. Dyspensuje w normalnych warunkach ordynariusz miejsca.


ojciec
/
syncórka
wnuk
prawnuk


Przeszkoda powinowactwa (kan. 1092) powstająca z ważnego małżeństwa obejmuje wszystkie stopnie linii prostej. Nieważne jest więc np. małżeństwo między ojczymem a pasierbicą, macochą a pasierbem, teściem a synową, teściową a zięciem. Dyspensy może udzielić w normalnych warunkach ordynariusz miejsca.


pozdrawiam


Piotr Timus