Maryland

0

Żeby zrozumieć współczesną sytuację kościołów i religii w USA, należy poznać genezę i kształtowanie się amerykańskich systemów prawnych w XVII stuleciu. Nieoceniona w tym względzie jest książka Piotra Michalika o stosunkach polityczno-wyznaniowych w XVII-wiecznym Marylandzie na tle kształtowania się ustroju ówczesnej kolonii, później jednego ze stanów USA.O zawartości książki świadczy jej szczegółowy spis treści. Cenne jest obszerne wprowadzenie, ukazujące w przystępny i symtetyczny sposób – w aspekcie historycznym – relacje państwo-kościół ukształtowane w dobie angielskiej i szkockiej reformacji. Główna część książki poświęcona jest aspektom politycznym i prawnym działalności mozaiki kościołów i denominacji w Marylandzie (katolicy, anglikanie, prezbiterianie, kwakrzy, żydzi). Czytelnik poznaje przyczyny wprowadzenia tolerancji religijnej w Marylandzie i jej rolę w ramach koncepcji polityczno-wyznaniowej rodu Calvertów.


Autor ukazał wieloaspektowy proces kształtownia się wolności religijnej w Marylandzie, omówił wszystkie istotne akty prawne i ich znaczenie polityczno-społeczne. W książce można znaleźć polskie przekłady lub szczegółowe omówienia istotnych dokumentów.


Dzieło ma charakter ekumeniczny, świadczą o tym profesorowie Franciszek Longchamps de Bérier (katolik) i Tadeusz J. Zieliński (protestant), którzy opiniowali tekst do druku. Gorąco polecam!


Piotr Michalik: Stosunki polityczno-wyznaniowe w XVII-wiecznym Marylandzie na tle kształtowania się ustroju tej kolonii

Wydawnictwo Naukowe Semper

ISBN 978-83-7507-119-1

Format B5, s. 278


szczegółowy spis treści książki