Odszedł wielki ekumenista – metropolita Staikos nie żyje

194

Metropolita Michael Staikos, przewodniczący panprawosławnej Konferencji Biskupów Austrii, zmarł wczoraj po ciężkiej chorobie nowotworowej w wieku 64 lat. Metropolita zapisał się złotymi zgłoskami w historii austriackiego prawosławia. To dzięki niemu prawosławie na stałe wpisało się w religijny krajobraz Austrii.

Ukoronowaniem działalności na rzecz lokalnego prawosławia było powstanie w 2010 roku Konferencji Biskupów Prawosławnych, której Staikos został pierwszym przewodniczącym. Metropolita mocno angażował się w porozumienie prawosławnych Kościołów różnych jurysdykcji kanonicznych. Jednocześnie stał się jednym z architektów ruchu ekumenicznego w kraju.

Jeszcze kilka dni przed śmiercią metropolita Staikos odwiedził najważniejsze dla austriackich katolików sanktuarium maryjne w Marienzell, spędzając czas na modlitwie w Kaplicy Pamięci Kardynała König. Sam metropolita podkreślał, że chce się w ten sposób przygotować na 20-lecie objęcia tronu patriarszego w Konstantynopolu Bartolomeusza I, który został intronizowany 22 października 1991 roku.


Mimo pogarszającego się stanu zdrowia metropolita udał się do Bratysławy i wziął udział w ceremonii przekazania przez słowackich biskupów rzymskokatolickich relikwii aleksandryjskiego patriarchy z VII wieku św. Jana Miłościwego. Natomiast w miniony piątek w Ambasadzie Węgier w Wiedniu przyjął węgierskie obywatelstwo jako prawosławny egzarcha Węgier Patriarchatu Ekumenicznego.


Michael Staikos urodził się w 1946 roku w Atenach. Po skończeniu studiów teologicznych w Tesalnikach wyemigrował do Austrii, gdzie w 1965 roku został ceremoniarzem ówczesnego grecko-prawosławnego metropolity Citera. Święcenia kapłańskie przyjął w 1977 roku, a w 1986 roku otrzymał chirotonię biskupią. W listopadzie 1991 roku Święty Synod Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola wybrał go na metropolitę Austrii i Egzarchę Węgier.


Filar ekumenizmu


Metropolita angażował się w różne przedsięwzięcia ekumeniczne – zarówno te oficjalne na najwyższym szczeblu kościelnym oraz te wzmacniające więzi między wspólnotami chrześcijan różnych wyznań. Przez dwie kadencje (1995-2000) kierował pracami Ekumenicznej Rady Kościołów w Austrii, pełnił również ważne funkcje reprezentacyjne w Patriarchacie Ekumenicznym. Był bezpośrednio zaangażowany w powstanie społecznej „encykliki ekumenicznej” austriackich Kościołów, przyjęcie Karty Ekumenicznej w Austrii oraz podpisanie w 2008 roku deklaracji o wzajemnym uznaniu sakramentu Chrztu Świętego przez Kościoły członkowskie Ekumenicznej Rady Kościołów.


Metropolita Staikos był wielkim filarem ekumenii w Austrii i poza nią. Jesteśmy zasmuceni odejściem władyki, straciliśmy przyjaciela i brata. Jednak wraz z żałobą łączy się jednocześnie wielka wdzięczność za to, że mogliśmy mieć go za wielki wzór chrześcijańskiej więzi w Austrii – powiedział rzymskokatolicki metropolita Wiednia kardynał Christoph Schönborn. Hierarcha przypomniał o głębokiej przyjaźni, jaka łączyła metropolitę z kardynałem Franzem Königiem.


Z kolei bp Michael Bünker, zwierzchnik Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Austrii, podkreślił, że dla zmarłego metropolity Staikosa nie było alternatywy dla ekumenii. – Od pół wieku metropolita współkształtował ekumeniczny krajobraz Austrii. Zawsze z szacunkiem wyrażał się o innych Kościołach. Pozostanie niezapomniany – dodał bp Bünker.