Patriarcha prześladuje pogan

0

30 milionów rubli odszkodowania domagają się pogańskie organizacje rosyjskie od patriarchy Aleksieja II. Zdaniem neopogan zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej obraził pogan i podburzał Rosjan do wrogości wobec nich.

Rada Kręgu Tradycji Pogańskiej skierowała już sprawę do prokuratury. W całej sprawie chodzi o wypowiedź Aleksieja II, który porównał neopogaństwo z terroryzmem i stwierdził, że poganie zaangażowani są w działalność ekstremistyczną. Rosyjskie środowiska religii pierwotnych uzxnały to za zdanie nieprawdziwe i obraźliwe.

Neopoganie uznali także w swojej skardze, że chrześcijańskie odnoszenie do inaczej wierzących opiera się na radykalnych i ekstremistycznych tekstach Starego Testamentu. Dodatkowo uznali, że cerkiew powinna im wypłacić odszkodowanie za tysiącletnie prześladowania, a także wydać nową wersję Starego Testamentu, w których odniesienia do religii pogańskich zostaną opatrzone komentarzami niezależnych ekspertów, którzy oznajmią, że nie są one Objawieniem Bożym.