Równi wobec prawa?

10

W niedzielę spłonęła kopuła wieży kościoła w parafii rzymskokatolickiej w Białymstoku. Natychmiast deklarację pomocy zgłosili Prezydent Białegostoku oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Latem 2008 r. gwałtowna wichura zwaliła też kilkunastometrową wieżę, też ponad stuletniego kościoła w parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Żeliszewie Dużym, uchodzącego za jedyny w tym stylu w siedleckiem. Ogrom strat pokazywały telewizje. Do dziś trwa jej odbudowa. Nie słyszałem o pomocy ani Państwa ani organów samorządu.

A MIAŁO BYĆ – jak stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – że „Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione” (art. 25 ust.1).


Stanisław Rybak

autor książki „Mariawityzm. Dzieje i współczesność”.

komentarze

 • macli

  „Wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych”

 • xpictianoc

  czyli najlepiej jakby nikomu nie pomagano?


  О, Господи, аз раб Твой, аз ра&#10

 • herezjarcha

  Najlepiej gdyby wszystkim pomagano jednakowo! (myślenie, jak zawsze, ma przyszłość!)


  Łatwo jest wytykać błędy i wypaczenia katolikom. O wiele trudniej jest spojrzeć krytycznym okiem na swoje własne, protestanckie podwórko… [protestant]

 • xpictianoc

  jak idę ulicą i dam jednemu żebrakowi to czy drugi któremu nie dałem może mieć do
  mnie pretensje? Bóg także nie daje nam po równo, też macie do Niego o to
  pretensje?


  О, Господи, аз раб Твой, аз ра&#10

 • Krzysztof_P

  W stosunku do państwa nie jesteśmy żebrakami, tylko suwerenem.
  Przynajmniej podobno.

 • xpictianoc

  ? Przecież nie chodzi o egzekucję prawa tylko o to że ktoś komuś dał mimo że nie
  musiał. Jak dla mnie jest to pieniactwo i nic więcej.


  О, Господи, аз раб Твой, аз ра&#10

 • Krzysztof_P

  Dlatego decyzja ta, jako decyzja uznaniowa, nie podlega kontroli sądowej, a przynajmniej w bardzo ograniczonym zakresie. Jak każda decyzja władz publicznych podlega natomiast społecznej kontroli, którą, dyskutując o tej sprawie, sprawujemy. Uznaniowość decyzji oznacza jedynie, że decyzja nie jest regulowana szczegółowymi przepisami prawa, co nie znaczy, że decyzja administracyjna, jako podejmowana na podstawie i w granicach prawa, nie musi być zgodna z normami ogólnymi, np. zasadą równouprawnienia związków wyznaniowych (art. 25 ust. 1 Konstytucji – orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego stwierdza, że nie chodzi w nim jedynie o równość w prawie, ale o równość wobec prawa, a więc również w procesie stosowania prawa).

 • macli

  Katolik (nawet unicki) nie zrozumie. Jemu się po prostu należy, a fakt że ktoś
  inny nie może liczyć na taką samą pomoc – jest słuszny. Wszyscy żyjemy w Polsce i
  wiemy gdzie państwo ma zasadę równouprawnienia Kościołów.

 • nabu-cco

  Widać, że christianos nie rozumie różnicy pomiędzy środkami prywatnymi, a
  publicznymi. To typowe dla konserwatystów katolickich. Oni są hojni tylko z
  cudzego, najlepiej z pieniędzy innych podatników. Broń Boże z własnych. Otóż
  sprawa jest prosta – pieniądze rządowe i samorządowe to środki publiczne i nie
  powinny być przeznaczane na pomoc materialną dla przedstawicieli tylko jednego
  spośród kilku wyznań, na danym terenie, wszystko jedno czy największego (jak to
  jest u nas w praktyce) czy mniejszych. To tak jakby wichura zniszczyła dwa
  warsztaty – Kowalskiego i Malinowskiego, a radni uchwalili, że odbudują warsztat
  Kowalskiego. Niech Malinowski swój odbudowuje za własne. Takie postępowanie to
  nic innego jak uprzywilejowanie jednej ze stron i jest niedopuszczalne z
  nowoczesnych demokratycznych społeczeństwach. Ale naszym narodowo-
  socjalistycznym-konserwatystom wydaje się, że mając gdziekolwiek większość mogą
  robić co chcą i nic i nikt nie może ich ograniczać. Taki to ich sposób myślenia
  i ‚ekumenizm’.

 • fidelis

  Niestety. Uprzywilejowanie faktyczne i prawne KRK jest oczywistym faktem. Gorzej,
  że niektóre kościoły mniejszościowe KRK w ciągnięciu z państwowego garnuszka
  (czyli pieniędzy podatników) popierają. Szczerze mówiąc dopiero model francuski
  (państwo neutralne światpopoglądowo) daje rzeczywiście równe szanse wszystkim
  kościołom i religiom.