Chodniki dla mężczyzn

0

Podzielić chodniki na stronę męską i żeńską – zdecydowali się mieszkańcy ultraortodoksyjnej dzielnicy miasta Beit Szemesz, nieopodal Jerozolimy. W ten sposób radykalni Żydzi chcą walczyć o moralność publiczną.

Mieszkańcy dzielnicy rozpoczęli swoją walkę o moralność od wprowadzenia podziału w autobusów na część męską i żeńską, a przed dwoma tygodniami po jednej ze stron ulicy, przy której znajdują się trzy synagogi zawiesili tabliczki z napisem „Kobiety proszone są o przejście na drugą stronę”.


fot. Tomasz P. Terlikowski