Pierwsza synagoga więzienna w Ameryce Łacińskiej

0

Synagoga Sefer Chaim (Księga Życia) jest pierwszą w Ameryce Łacińskiej żydowską świątynią działającą w więzieniu. Do tej pory wyznawcy judaizmu odbywający swoje kary w więzieniu Devoto w Buenos Aires (na zdjęciu), spotykali się ze swoimi duchownymi w kaplicy rzymskokatolickiej.

Pomysł na otwarcie synagogi zrodził się dwa lata temu w głowie Daniela Govercheskyego, studenta seminarium rabinicznego usługującego w więźniom. Podczas jej otwarcia, 6 więźniów wniosło zwoje Tory śpiewając pieśni w języku hebrajskim.


W więzieniu Devoto przebywa ponad 2 tys. więźniów. Zaledwie 20 z nich jest wyznawcami judaizmu. Zgodnie z argentyńskim prawem, każdy więzień ma prawo do 2-godzinnego spotkania z duchowym liderm tygodniowo.