Współczesny żydowski mesjasz

0

Docieranie do bezkresnego. Życie, nauka i wpływy Lubawiczerowskiego Rebego – pod takim hasłem odbyło się na New York University sympozjum naukowe poświęcone pamięci rabiego Menachema Mendla Schneersona, który był przywódcą ruchu chabadnickiego od 1951 do 1994 roku, a którego wielu obecnych lubawiczerów uważa za mesjasza.

– Mam nadzieję, że dzięki tej konferencji uda nam się wprowadzić postać i myśl Rebego do dyskursu naukowego. Rabbi Schneerson jest przecież jednym z największych fenomenów współczesnego życia żydowskiego – tłumaczy organizator konferencji Lawrence Schiffman, dziekan wydziału studiów żydowskich New York University.


Uczestnicy sympozjum zajmowali się kabałą Schneersona, jego ezoterycznym nauczaniem, komentarzami do Tory, ale także wpływem na życie polityczne, jakie wywierał tak w Izraelu jak i poza jego granicami. Kilku z wykładowców jest członkami ruchu chabadników, inni – w tym główny organizator konferencji – określają się, jako przyjaciele niemesjanistycznej frakcji lubawiczerów.


Najbardziej, jak zwykle gdy dyskusja dotyczy Rebego, uczestników spotkania podzielił jego domniemane mesjańskie roszczenia. – Nie wierzę, że on sam uważał się za mesjasza, ale sądzę, że miał się za możliwego kandydata – podkreślał rabin Normal Lamm, były prezydent Yeshiva University. Jednak uczniowie Rebego dostrzegli w nim Mesjasza i ukierunkowali nurt chabadnicki w kierunku już nie tylko mesjanistycznym, ale wręcz heretyckim, uznając Schneersona za niemal wcielonego Boga. Na szczęście – podkreśla Lamm – zwolennicy tej wizji nie stanowią większości, ale … jeśli to oni zwyciężą chabadnicy stracą swój dynamizm.


Inny uczestnik konferencji Alan Brill, wykładowca studiów żydowskich na Yeshiva University zwrócił natomiast uwagę na nowoczesność myśli Rebego. – On wierzył, że judaizm się zmienia, objawienie jest kontynuowane i postępuje. On nie sądził, że współcześnie jesteśmy lepsi dzięki Oświeceniu, ale uznawał, że jesteśmy bliżej Boga niż kiedykolwiek wcześniej. Jego celem było przezwyciężenie materializmu – tłumaczy Brill.


Niezwykle nowoczesne było też dostrzeganie przez Schneersona zalet internetu. Gdy inni chasydzcy mistrzowie zakazywali jego stosowanie, Rebe uważał, że nowoczesne technologie mogą służyć głoszeniu duchowości żydowskiej – uzupełniał Jeff Shandler.