Yad Vashem mniej krytyczne wobec papieża Piusa XII

6

Yad Vashem od początku lipca zmieniło opisy na wystawie odnoszące się do działalności papieża Piusa XII wobec zagłady Żydów w czasie II wojny światowej. Według rzeczniczki instytutu to „złagodzenie” osądu nie jest spowodowane naciskami (zwłaszcza z Watykanu) lecz rezultatem nowych badań, w części bazujących na udostępnionych archiwach z czasów poprzednika Piusa XII.

Zmieniono np. zdanie iż papież nie interweniował w czasie deportacji Żydów z Rzymu na opis iż „publicznie nie protestował”. Do informacji, iż papież wstrzymał się od podpisania deklaracji aliantów potępiającej eksterminację Żydów w grudniu 1942 roku dodano informację o radiowym przemówieniu papieża na Boże Narodzenie w którym mówił o tysiącach ludzi wysłanych na śmierć z powodu ich narodowości.