Apel do protestantów: Stańmy przy Polsce!

34

Redaktor naczelny wolnorynkowego miesięcznika „idź POD PRĄD”, pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, Pawel Chojecki, zaapelował do wszystkich protestantów o głosowanie w najbliższych wyborach na Prawo i Sprawiedliwość.

W oświadczeniu przesłanym redakcji, „Apel do protestantów: Stańmy przy Polsce!„, przekonuje, że kolejne cztery lata rządów PO grozi nieodwracalnymi niszczycielskimi skutkami.  Jest przekonany, że w „takiej sytuacji każdy Polak, a szczególnie każdy chrześcijanin, ma moralny obowiązek sprzeciwienia się złu.”


Paweł Chojecki zdaje sobie sprawe, ze „PiS posiada braki, patrząc z perspektywy biblijnej.” Biorąc jednak pod uwagę aktualna sytuacje naszego kraju, w jego opinii, „jest to jedyne środowisko, które obejmuje swym zasięgiem całą Polskę i przejawia rozsądną troskę o polski interes narodowy.”


Chojecki przekonuje, że rząd Donalda Tuska przyjął ustawy antyrodzinne, które godzą w tradycyjne wychowanie nowych pokoleń Polaków oraz zaburzają normalne funkcjonowanie rodzin. Jest zdania, że rząd sukcesywnie niszczy polską szkołę, czyniąc z niej narzędzie ideologicznej propagandy


Jednocześnie przypomina, że po czasach PRL protestanci odziedziczyli w swoich szeregach wielu agentów, którzy udają oddanych Bogu pastorów, starszych czy przełożonych, „którzy wychwalają rząd Donalda Tuska, posuwając się nawet do porównywania go z Mojżeszem! Jednocześnie wspieranie Prawa i Sprawiedliwości, jedynej siły opozycyjnej mającej szansę odsunąć PO od władzy, piętnuje się jako niegodne mieszanie się do polityki.”