Bogusława Puślecka nie żyje

0

 Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiam,

że 7 listopada 2003 roku

Pan Życia i Śmierci

odwołał do siebie w 49. roku życia

 

śp. Bogusławę Barbarę Puślecką

z domu Mroczyńską, 

 
żonę ks. bp. Edwarda Puśleckiego, Zwierzchnika

Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

długoletnią Przewodnicząca Komitetu Kobiet KE-M.
 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w świątyni

bratniego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego

przy Al. Solidarności 76

dnia 14 listopada (piątek) o godz. 12:00,

po którym nastąpi odprowadzenie trumny na cmentarz ewangelicko-augsburski przy ul. Młynarskiej w Warszawie.

(O godz. 13:15 pod kościół podstawiony zostanie autokar dla osób nie posiadających środka lokomocji) 

 

Zastępca Zwierzchnika Kościoła

Ks. sup. Zbigniew Kamiński

 

Zgodnie z wolą rodziny, zmiast kwiatów na grób,

prosimy o składanie ofiar na Program Socjalny Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego „Szklanka Wody”

Konto PKO BP SA XV O/Warszawa Nr 0810201156-123110686