Czas życia i umierania – Kościoły ewangelickie o eutanazji

0

Wspólnota Ewangelickich Kościołów w Europie (GEKE) opublikowała ponad 100-stronicowy dokument, w którym zajmuje stanowisko ws. eutanazji. Tekst analizuje zagadnienie eutanazji z perspektywy teologicznej, klinicznej, etycznej oraz prawnej.

– Siłą protestantyzmu w Europie jest poważne traktowanie różnic i dopuszczanie do głosu różnych stanowisk. Dokument podejmuje pilne kwestie i zachęca Kościoły członkowskie do ich przedyskutowania w swoim lokalnym kontekście – powiedział ks. Thomas Wipf, szwajcarski duchowny reformowany, który pełni urząd prezydenta GEKE.


Tekst zatytułowany „Czas życia i czas umierania” jest wynikiem intensywnego procesu konsultacyjnego GEKE, do której należy 105 Kościołów tradycji luterańskiej, reformowanej, unijnej oraz metodystycznej, w tym Kościół Ewangelicko-Augsburski i Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.


Dokument GEKE zdecydowanie opowiada się za ochroną praw ludzi umierających oraz śmiertelnie chorych, podkreślając prawo do życia do samego końca oraz prawo do rezygnacji z uporczywej terapii. Jednocześnie Kościoły sprzeciwiają się rozgrywaniu zasady autonomii przeciwko solidarności, empatii oraz troski o chorych i umierających. Dokument odrzuca teologiczno-etyczne usprawiedliwienie eutanazji oraz asystencji przy samobójstwie, przyjmując do wiadomości zmiany zachodzące w wielu europejskich społeczeństwach.

Tekst dostępny na stronie internetowej www.atimetolive.eu, naa której znajdują się również materiały dyskusyjne.