Kościół Anglii coraz bardziej obcy dla młodzieży

0

Mimo intensywnych działań misyjnych Kościół Anglii nie potrafił zatrzymać katastrofalnego trendu wśród młodzieży – jedynie 2% młodych dorosłych identyfikuje się z Kościołem Anglii. Jednocześnie 70% młodzieży poniżej 24. roku życia deklaruje brak jakiejkolwiek przynależności religijnej – wynika z badań opublikowanych przez British Social Attitudes (BSA).

Sekularyzacja w Anglii postępuje w bardzo szybkim tempie. O ile w 2002 roku „tylko” 41% Anglików nie wyznawało jakiejkolwiek religii, o tyle w 2017 roku odsetek ten wynosił już ok. 52%.

Wyniki badań są poważnym ciosem dla Kościoła anglikańskiego, który poprzez bardzo bliskie związki z państwem, posiada szczególny status, jednak nie pokrywa się on ze znaczeniem Kościoła w życiu społecznym. Nawet wśród zaawansowanych grup wiekowych Kościół poniósł ogromne straty – w 2002 roku nieco ponad połowa ankietowanych powyżej 65. roku życia podkreślali swój związek z Kościołem Anglii. Dziś ten odsetek wynosi 30%. Oznacza to, że liczba powrotów do Kościoła w późniejszym wieku jest dramatycznie niska. Biorąc pod uwagę ogół społeczeństwa jedynie 14% mieszkańców Anglii identyfikuje się z Kościołem Anglii (w 2002 roku współczynnik ten wynosił 31%).

W przypadku Kościoła rzymskokatolickiego współczynnik identyfikacji to ok. 8% i dzięki napływowi imigrantów z krajów tradycyjnie katolickich jest dość stabilny.

Podobna sytuacja jest w Szkocji, gdzie 56% obywateli nie wyznaje żadnej religii, a jedynie 18% należy do prezbiteriańskiego Kościoła Szkocji.

Przedstawiciele tzw. ruchów humanistycznych w Anglii uważają, że dane są kolejnym sygnałem dla konieczności gruntownego przemyślenia roli religii w życiu publicznym, w tym szczególnie w szkolnictwie (1/3 szkół prowadzi Kościół Anglii) i w polityce (26 biskupów anglikańskich zasiada w Izbie Lordów).

Kościół Anglii posiada 46 katedr i ok. 16 tys. budynków kościelnych, które dziennie pochłaniają ogromne koszty utrzymania. Sensowność finansowania tylu nieruchomości od lat dyskutowana jest podczas synodów diecezjalnych i generalnych. Nierzadko w miejsce zamykanych kilku parafii i kościołów anglikańskich powstają nowe o znacznie skromniejszym zasięgu i już bez tradycyjnych budynków sakralnych wpisanych w angielski krajobraz. Przedstawiciele Kościoła nie ukrywając niezadowolenia ze stałego trendu, zwracają uwagę na różne działania misyjne i diakonijne Kościoła, w które angażuje się młodzież i młodzi dorośli.

>> Oficjalne stanowisko Departamentu Ewangelizacji i Uczniostwa Kościoła Anglii nt. badań BSA