Kościoły modlą się i składają kondolencje

0

Przedstawiciele wielu polskich Kościołów zapewniają o modlitwie w intecji ofiar tragedii narodowej, ich rodzin oraz Ojczyzny. Napływają także wyrazy solidarności i zapewnienia o modlitwie ze strony chrześcijan z innych krajów.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego


W tym najczarniejszym dla powojennej Polski dniu – tragicznej śmierci w wypadku lotniczym pod Smoleńskiem Pary Prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich oraz 94 innych pasażerów i członków załogi samolotu prezydenckiego – wyznawcy i kierownictwo Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej łączą się w bólu i modlitwie z rodzinami ofiar tej ogólnonarodowej tragedii.

Jest nam wszystkim niewymownie przykro. Modlimy się do Wszechmocnego i Miłosiernego Boga również w intencji Przywódców naszej ziemskiej Ojczyzny, aby w mądrości płynącej od tronu Bożego potrafili w tym szczególnie trudnym czasie stanąć na wysokości zadania i poprowadzić nasz naród we właściwym kierunku.

Paweł Lazar
Przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP


Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny


W Katedrze Metropolitalnej w Warszawie w godzinach południowych Jego Eminencja, Metropolita Sawa odprawił panichidę za dusze zmarłych śp. Prezydenta, Arcybiskupa Mirona i wszystkich ofiar tragedii.


Z błogosławieństwem arcybiskupów poszczególnych diecezji, w dniu jutrzejszym (niedziela) w większości parafii zostaną odprawione po św. Liturgii nabożeństwa żałobne (panichidy) w intencji śp. Pana Prezydenta, śp. arcybiskupa Mirona i pozostałych ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku.


W Krakowie w godzinach wieczornych (godz. 17.00), młodzież weźmie udział w całonocnym czuwaniu i panichidzie w intencji ofiar katastrofy. 


Kondolencje patriarchów Teodora II i Cyryla

Patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl oraz patriarcha aleksandryjski i całej Afryki Teodor II  przekazali Bronisławowi Komorowskiemu oraz całemu narodowi polskiemu kondolencje z powodu katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Patriarcha Cyryl rozpoczął dzisiaj wizytę w Egipcie.


Obaj hierarchowie przekazali wyrazy współczucia ze strony swojej i wiernych Kościołów aleksandryjskiego i rosyjskiego. Dodali, że modlą się w intencji ofiar. Patriarchowie Teodor II i Cyryl dodali, że ze względu na to, że katastrofa miała miejsce w pobliżu Katynia – „miejsca wspólnego bólu narodów Polski i Rosji” „od dzisiejszego dnia pamięć o tysiącach zabitych w lesie katyńskim będzie nierozerwalnie związana z pamięcią o pasażerach rozbitego samolotu”.


 


Kościół Chrześcijan Baptystów

Drodzy bracia i siostry. Drodzy przyjaciele.


10 kwietnia 2010 roku o 8:56 wydarzyła się wielka tragedia, która dotyka nas wszystkich, bez względu na przekonania polityczne. W jednej chwili naród polski stracił najważniejsze osoby, które z woli narodu stały na jego czele. czas żałoby narodowej, łączymy się z narodem

Jako Polacy ponieśliśmy ogromną stratę. Chcemy jako baptyści uczcić pamięć tych, którzy odeszli od nas w wyniku tej katastrofy.


Drodzy pochylmy nasze głowy w modlitwie:


Dobry Boże widzisz tą wielką tragedię, prosimy Ciebie o to abyś pocieszył tych, którzy stracili swoich bliskich i znajomych. Niech w Tobie znajdą ukojenie i nadzieję dla siebie i swoich bliskich.


Daj także tym wszystkim z nas, którzy czytają i wypowiadają słowa tej modliwty, a nie są z Tobą pojednani, aby mogli oddać swoje życie w Twoje Ojcowskie ręce.


Amen
 
Prezbiter Gustaw Cieślar
Przewodniczący Rady Kościoła


 


Kościół Ewangelicko-Augsburski


List pasterski Biskupów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP


Drogie siostry i bracia w Chrystusie!

Polska przeżywa największą tragedię czasów powojennych. Ziemia katyńska będąca symbolem narodowej gehenny stała się miejscem katastrofy lotniczej. Śmierć Głowy Państwa oraz wielu najważniejszych osób w Państwie, które towarzyszyły Prezydentowi w podróży na uroczystości 70-lecia zbrodni Katyńskiej, poruszyła do głębi cały naród.
 
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w katastrofie tej poniósł również nieodżałowaną stratę. Zginał pełniący obowiązki Ewangelickiego Biskupa Wojskowego ks. płk. Adam Pilch z Warszawy, pozostawiając żonę, córkę, bliższą i dalszą rodzinę.
  
Zwiastowanie powielkanocne w kontekście tego doświadczenia nabiera głębokiego charakteru. Oto jesteśmy zmuszeni przeżywać radosną wielkanocną wieść, która w obliczu śmierci pozwala nam, poprzez wiarę, patrzeć poza grób w stronę wieczności.
 
Synod naszego Kościoła przerwał obrady z powodu żałoby narodowej i podjął decyzję, aby nabożeństwa w niedzielę Quasimodogeniti miały charakter żałobny.
  
Poprzez modlitwy łączymy się z rodzinami ofiar katastrofy i polecamy je Stwórcy.

Bożej trosce i opiece polecamy również nasz naród i ojczyznę.


Kościół Ewangelicko-Reformowany


Tragedia, która wydarzyła się dziś pod Smoleńskiem, wstrząsnęła nami wszystkimi.
Kościół Ewangelicko-Reformowany żegna dziś Prezydenta RP, prof. dr. Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonkę, p, Marię Kaczyńską oraz osoby, które im towarzyszyły w ich ostatnim locie.
Łączymy się w bólu z rodzinami tych, którzy zginęli, ich przyjaciółmi i wszystkimi rodakami pogrążonymi w żałobie. W tym dramatycznym momencie polskiej historii wznosimy nasze modlitwy do Pana ludzkich losów, aby pocieszył tych, którzy cierpią z powodu utraty najbliższych im osób, oraz aby dał siłę naszemu narodowi przetrwać godnie ten trudny okres, bez względu na różnice nas dzielące.
Pamiętajmy, że „Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza”. (Iz. 25,8a)


dr Witold Brodziński
Prezes Konsystorza 


bp Marek Izdebski
Biskup Kościoła


Zdenek Matys
Prezes Synodu


 


Kościół Rzymskokatolicki


Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w obliczu katastrofy samolotu prezydenckiego


Cały Naród polski jednoczy się w bólu i cierpieniu po katastrofie samolotu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Lechem Kaczyńskim, i delegacją na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Prezydent, wybrany bezpośrednio przez naród, jest uosobieniem troski o to, co w Polsce najistotniejsze dla naszej tradycji, ożywiającej współczesną rację stanu. Wypełniając obowiązki wobec Ojczyzny zginęli wybitni synowie Narodu: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ostatni Prezydent na uchodźstwie, Szef Sztabu Generalnego i Biskup Polowy Wojska Polskiego, duchowni, także innych wyznań, oraz liczni przedstawiciele życia publicznego. Udawali się oni do Katynia, by oddać hołd zamordowanym żołnierzom, którzy wyznaczać będą przez długie jeszcze lata kryteria obywatelskiej godności oraz miłości Ojczyzny.


Kościół katolicki w Polsce jednoczy się w tym trudnym momencie z Rodakami w Kraju i na obczyźnie w trosce o Ojczyznę, gorąco polecając jej losy Bożej Opatrzności. Każde polskie serce przepełnione jest dzisiaj żalem i bólem. Ale szczególne współczucie wyrażamy rodzinom i przyjaciołom tych, którzy zginęli na pokładzie samolotu. Przez najbliższe dni, codziennie, we wszystkich kościołach w Polsce i poza jej granicami, polecać będziemy Miłosierdziu Bożemu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie ofiary tej niewyobrażalnej katastrofy.


Jako chrześcijanie musimy spojrzeć na naszą narodową tragedię w świetle Zmartwychwstania Chrystusa, którego tajemnicę przeżywamy w liturgii Kościoła. Niech Zwycięzca śmierci otworzy bramy Bożego Miłosierdzia przed tymi, którzy zginęli, niech ukoi ból serca tych, którzy ich opłakują, a zjednoczoną w bólu Ojczyznę umacnia swoim błogosławieństwem.


Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący KEP


Stanisław Gądecki
Zastępca Przewodniczącego KEP


Stanisław Budzik
Sekretarz Generalny KEP


Warszawa, dnia 10 kwietnia 2010 r.


 


Kościół Starokatolicki Mariawitów


Kondolencje w związku z tragedią lotniczą pod Smoleńskiem


W związku z katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem, w której zginęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z Małżonką, osoby pełniące ważne funkcje parlamentarne, rządowe, duchowni różnych Kościołów, a także inne osoby, którzy stanowili delegację na obchody uroczystości 70-lecia Zbrodni w Katyniu, w imieniu Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, składam wyrazy głębokiego współczucia Władzom Państwowym i rodzinom wszystkich ofiar.


Łączę się w modlitwie, polecając Bogu dusze wszystkich, którzy zginęli w tym tragicznym wypadku.


Wieczny odpoczynek, racz Im dać Panie.


Biskup Naczelny
M. Ludwik Jabłoński


 


Wspólnota Kościołów Chrystusowych


Oświadczenie Rady Krajowej Wspólnoty Kościołów Chrystusowych


Ta  śmierć zabrała kilkadziesiąt osób, ale zraniła nas wszystkich.
W obliczu tragedii, jaka dotknęła Naszą Ojczyznę i Jej Obywateli, Rada Krajowa łączy się z wszystkimi, którzy zostali doświadczeni koniecznością przeżywania bólu utraty osób bliskich oraz poczucia straty na skalę narodową.

Szczególnie polecamy w naszych modlitwach i myślach członków rodzin i wszystkich najbliższych ofiar tragedii. W tym najtrudniejszym dla nich czasie właśnie Oni muszą odczuć naszą ludzką solidarność i serdeczność. Ich ból jest naszym bólem, a ich strata naszą stratą.


Poglądy polityczne, sprawowana funkcja, a nawet przynależność wyznaniowa są bez znaczenia gdy łączy nas współczucie i poczucie narodowej jedności.

Niech dobry Bóg będzie źródłem pociechy dla wszystkich pogrążonych w bólu i smutku, i niech da siłę naszemu narodowi do duchowej odnowy.


Pastor W.Andrzej Bajeński
Prezbiter NaczelnyKościół Zielonoświątkowy


Jesteśmy napełnieni bólem. Nasza ziemska ojczyzna, Polska, zaznała wielkiego dramatu. W przerażającej katastrofie na lotnisku w Smoleńsku utraciliśmy Naszego Prezydenta, Pana Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonkę Marię. Zginęli także inni – politycy, generalicja, duchowni, zaproszeni goście, urzędnicy i obsługa samolotu.


Chylimy czoła wobec pamięci o naszych Przywódcach. Zginęli służąc Ojczyźnie. Brakuje słów, by wyrazić pustkę i wstrząs. W szczególny sposób łączymy się w bólu z rodzinami, które utraciły swoich bliskich.


Kiedy chwieją się posady naszej ziemskiej egzystencji, Nasz Bóg pozostaje skałą niewzruszoną. W tym trudnym momencie szukajmy Bożego oblicza, by wstawiać się za Polską, naszą Ojczyzną. Każdy Zbór, rodzina, czy osoba, niech zegną kolana przed Jezusem Chrystusem, Królem, by w Nim szukać oparcia, nadziei i pociechy dla całego narodu polskiego. Niech smutek, łzy i ból On zamieni w pokój i nadzieję. „Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy (niech) pociesza nas …” (2 Kor. 1,3-4)


bp Marek Kamiński