Kryształowy świecznik to nie sprawa Kościoła

11

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego wydał oświadczenie, w którym dystansuje się od przynależności p. Biruty Przewłockiej-Pachnik, prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, w kapitule nagrody Kryształowy Świecznik ustanowionej przez Wandę Nowicką, jedną z liderek Ruchu Palikota oraz organizacji proaborcyjnych w Polsce. Nagroda przyznawana jest „za zasługi w budowaniu państwa świeckiego” i promuje osoby zaangażowane w walkę przeciwko obecności chrześcijaństwa w życiu publicznym, w tym także inicjatywy ateistyczne.

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego odciął się od idei promowanych przez Wandę Nowicką i podkreślił, że opowiada się za rozdziałem Kościoła od Państwa, informując, że władze jednoty nie były poinformowane o udziale prezesa Diakonii w przedsięwzięciu. – P. Biruta Przewłocka Pachnik nie została delegowana przez władze Kościoła ani Radę Diakonii Kościoła do reprezentowania naszego środowiska w kapitule nagrody – głosi tekst oświadczenia. Jednocześnie konsystorz podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu p. Biruty Przewłockiej-Pachnik w pełnieniu funkcji Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego do czasu wyjaśnienia sprawy.

Sprawa nabrała również ekumenicznego wymiaru w związku z listem ks. Jerzego Samca, Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego do ks. Marka Izdebskiego, biskupa Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Bp Samiec wyraził zaniepokojenie politycznym zaangażowaniem Diakonii Kościoła Reformowanego w osobie p. Biruty Pachnik, przypominając o bliskiej współpracy Kościołów, a także Diakonii obydwu wspólnot.

Z informacji uzyskanych przez ekumenizm.pl wynika, że na list zareagował Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, który podkreślił, że nie chce, aby Kościół Ewangelicko-Reformowany był kojarzony z walką z religią.
Na serwisach społecznościowych pojawiły się komentarze, że oświadczenie Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego nie było konsultowane w powołanych do tego gremiach i jest przejawem strachu wobec większych Kościołów. Niektórzy członkowie Konsystorza odcięli się zarówno od formy, jak i treści oświadczenia.