Imigracja: więcej prawosławnych niż muzułmanów we Włoszech

0

Według raportu Fundacji ISMU zajmującej się badaniami nad wieloetnicznością we Włoszech, największą grupą wyznaniową wśród imigrantów stanowili na przełomie 2016/2017 roku wyznawcy prawosławia wyprzedzając muzułmanów.

ISMU odnotowała, że aż 1,6 milionów imigrantów to prawosławni chrześcijanie, a „jedynie” 1,4 milionów to wyznawcy islamu. Na trzecim miejscu plasują się katoliccy imigranci, których było ok. miliona. Liczby pokazują, że odsetek prawosławnych imigrantów wzrósł o 0,7%, podczas gdy ubyło 0,2% muzułmanów.

Fundacja ISMU pozyskała dane ze sprawozdań regionalnych władz i jak przekonują autorzy raportu, liczby są wiarygodne nawet, jeśli się uwzględni niezarejestrowanych imigrantów. Większość imigrantów mieszka w Lombardii i Lacjum.

Prawosławni we Włoszech należą do różnych jurysdykcji kanonicznych, w tym przede wszystkim do Archidiecezji Włoch Greckiego Kościoła Prawosławnego podporządkowanego Ekumenicznemu Patriarchatowi Konstantynopola. Na terenie Włoch znajduje się również zagraniczna diecezja Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej, wikariat Serbskiej Cerkwi Prawosławnej będący częścią eparchii austriacko-szwajcarskiej, a także kilka parafii Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Według Massimo Introvigne, dyrektora i założyciela włoskiego Centrum Studiów nad Nowymi Ruchami Religijnymi (CESNUR), prawosławni mają szansę stać się drugą wspólnotą religijną we Włoszech po katolikach, zrzucając na trzecie miejsce muzułmanów.

Wzrost odnotowują również wyznania protestanckie głównie o charakterze zielonoświątkowym.