Patriarcha Bartłomiej o ochronie praw i godności dzieci

0

Nadzwyczaj smutny jest fakt, że w dzisiejszym świecie dzieci są wykorzystywane lub narażane na różne niebezpieczeństwa – czasami nawet w naszych własnych wspólnotach kościelnych. Ochrona dzieci przed każdym rodzajem przemocy zawsze była i pozostanie istotnym przesłaniem chrześcijaństwa – powiedział 21 listopada br. Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej podczas obchodów Światowy (Międzynarodowego) Dnia Dziecka w Centrum Ekumenicznym Światowej Rady Kościołów (ŚRK).

21 listopada obchodzony jest przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) jako Światowy Dzień Dziecka. W Polsce i kilku innych krajach postkomunistycznych święto to obchodzone jest 1 czerwca.

Ze względu na fakt bliskiej współpracy ONZ ze Światową Radą Kościołów, która w tym roku świętuje 70-lecie istnienia, do Genewy przybył honorowy zwierzchnik prawosławia patriarcha Konstantynopola Bartłomiej. Była to druga wizyta Bartłomieja w Genewie – ostatnia odbyła się 17 czerwca podczas centralnych obchodów 70-lecia ŚRK, w których kilka dni później uczestniczył również papież Franciszek.

Patriarcha Bartłomiej wygłosił referat z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Podkreślił, że istotne jest uświadomienie sobie, że dzieci są nie tylko naszą teraźniejszością, lecz także reprezentują naszą przyszłość, którą właśnie budujemy.

Nie jest dziełem przypadku, że w Ewangelii nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus wskazuje na dzieci i dzieciństwo jako egzystencję otwartą na Boga, jako klucz do Jego Królestwa. Nadzwyczaj smutny jest fakt, że w dzisiejszym świecie dzieci są wykorzystywane lub narażane są na różne niebezpieczeństwa – czasami nawet w naszych wspólnotach kościelnych. Ochrona dzieci przed każdym rodzajem przemocy zawsze była i pozostanie istotnym przesłaniem chrześcijaństwa.

Prawosławny hierarcha wyraził zadowolenie ze współpracy ŚRK z UNICEF-em, agendą ONZ-u zajmującą się sprawami dzieci. Bartłomiej przypomniał, że jeszcze przed rozpoczęciem współpracy między organizacjami, Patriarchat Ekumeniczny wydał w grudniu 2016 roku encyklikę, która wezwała do poszanowania świętości dzieciństwa.

Zachęciliśmy Kościoły, aby chroniły dzieci od plagi śmiertelności, głodu i pracy niewolniczej, wykorzystywania i psychicznej przemocy, jak i przed niebezpieczeństwami niekontrolowanego użytkowania współczesnych środków komunikacji, które mogą negatywnie wpłynąć na ich dusze i zachowania.

Patriarcha zwrócił uwagę, że ogłosił rok 2017 Rokiem Ochrony Świętości Dzieciństwa oraz zorganizował wspólnie z arcybiskupem Canterbury abp. Justinem Welbym, honorowym zwierzchnikiem Wspólnoty Anglikańskiej, forum poświęcone współczesnym formom niewolnictwa, które odbyło się w Istambule. W maju 2018 roku odbyło się drugie forum w Buenos Aires zatytułowane „Stare problemy w nowym świecie”, podczas którego za pośrednictwem transmisji video głos zabrał patriarcha, arcybiskup i papież Franciszek. W styczniu 2019 roku odbędzie się w Istambule trzecie forum „Świadomość, działanie i oddziaływanie”  – poinformował Bartłomiej.

Według Ekumenicznego Patriarchy zagrożenia wynikające z postępu cywilizacyjnego, w tym szczególnie mediów elektronicznych, stanowią ogromne wyzwanie dla prawidłowego rozwoju i wychowania dzieci

Urządzenie elektroniczne nie jest odpowiednim zamiennikiem dla opiekunki, nie może być dobrym ojcem, matką czy nauczycielem. Dziecko siedzące przed monitorem nie zaspokaja swoich witalnych potrzeb związanych z fizyczną i osobistą komunikacją. Podczas gdy ludzkość pracowała na rzecz ochrony i zachowania dzieciństwa w ostatnim wieku na rzecz „epoki dziecka” oraz „epoki edukacji”, my skróciliśmy przestrzeń dzieciństwa poprzez optyczną i cyfrową rewolucję Internetu, telewizji, smartfonów i tabletów. Przestrzeń edukacji dzieci znacznie się skurczyła (…) wszystkie te problemy stworzone poprzez poddanie się kulturze technologii zostały wzmocnione przez dominację ekonomizmu i fundamentalizmu rynkowego, oraz deifikacji zysku, które ujarzmiły dusze dzieci do postawy posiadania, materializmu i utylitaryzmu.

Bartłomiej odniósł się ponadto do problemów związanych ze zmianami klimatycznymi , wskazując, że dzieci są najbardziej narażone na następstwa degradacji środowiska naturalnego.

Imigracja ekologiczna staje się coraz silniejszym rodzajem imigracji, która generuje ogrom ekologicznych uchodźców zmuszonych do opuszczenia swoich domów ze względu na długotrwałe zmiany klimatu. Szczególnie narażone są dzieci. Brak dostępu do czystej wody, susze powodują, że to dzieci i ich rodziny najczęściej wyruszają w poszukiwaniu źródeł wody pitnej, a są to nierzadko miejsca niebezpieczne (…) Ocenia się, że pół miliarda dzieci żyje na obszarach zagrożonych powodziami, 160 milionów dzieci zamieszkuje obszary dotknięte suszą, a 115 milionów narażonych jest na tropikalne cyklony. Każdego roku 1,7 milionów dzieci poniżej 5. roku życia ginie z powodu następstw zmian klimatycznych – alarmował patriarcha.

Hierarcha zaznaczył, że dla prawosławnego chrześcijaństwa największym etosem jest rezygnacja z indywidualnych praw w imieniu miłości i ochrony praw innych.

Wiara chrześcijańska inspiruje i wzmacnia nasze zobowiązanie do działania na rzecz godności, sprawiedliwości i solidarności, wspiera nasze wysiłki, nawet jeśli nam się wydaje, że utknęliśmy w martwym punkcie (…) Walka o ochronę ludzkiej godności jest nie tylko moralnym apelem, ale najwyższym przykazaniem Boga miłości. Dla nas, prawosławnych chrześcijan, najczęściej spotykaną i inspirującą ikoną jest ta, która ukazuje Jezusa Chrystusa jako dziecko – prawdziwe Dziecko i prawdziwego Boga – które jest obejmowane przez swoją Najświętszą Matkę. Bóg sam stał się człowiekiem, dzieckiem  i wezwał nas, abyśmy byli jak dzieci, abyśmy stali się godni, aby z łaski stać się bogami

– zakończył patriarcha, nawiązując do prawosławnej idei przebóstwienia człowieka poprzez spotkanie z Chrystusem i działanie Ducha Świętego.


>> Zdjęcia z wizyty patriarchy Bartłomieja w Genewie


galeria