Polski ksiądz obejmuje urząd w katedrze św. Pawła w Londynie

0

Katedra św. Pawła w Londynie jest nie tylko jedną z dwóch katedr anglikańskich w Londynie, największą świątynią brytyjskiej stolicy, ale też turystyczną wizytówką miasta o zdumiewającej historii i architekturze. To właśnie tam od Wielkiego Postu swoją służbę rozpocznie ks. Robert Kozak, najprawdopodobniej pierwszy Polak obejmujący ważną funkcję w anglikańskiej katedrze.


Władze katedry poinformowały dzisiaj, że ks. Robert Kozak został powołany na urząd sukcentora katedry św. Pawła.

Kim jest sukcentor?

Sukcentor w obszarze muzyki sakralnej to osoba, która powtarza i kontynuuje frazę zaintonowaną wcześniej przez precentora. Sukcentor może być również pierwszym śpiewakiem w chórze albo kantorem, jednak dziś funkcja ta znacznie szersze znaczenie.

W Kościele Anglii urząd ten obejmuje szereg obowiązków – sukcentor jest zastępcą precentora i wraz z nim odpowiada za życie muzyczne i liturgiczne katedry. Aktualnie, tylko niektóre katedry Kościoła Anglii posiadają tę funkcję – oprócz katedry św. Pawła, także druga katedra anglikańska Londynu Southwark, a także anglikańskie katedry w Durham, oksfordzka Christ Church oraz Opactwo Westminster.

W katedrze św. Pawła ks. Robert Kozak będzie współodpowiedzialny za przygotowanie nabożeństw i innych uroczystości liturgicznych. Do tej monumentalnej świątyni projektu Sir Christophera Wrena przybywa rok rocznie miliony pielgrzymów i turystów, uczestnicząc w codziennych mszach, nieszporach i innych formach nabożeństw. Sam również będzie przewodniczył tradycyjnym nieszporom (evensong) oraz Mszom Świętym.

Anglikanin z wyboru

Ks. Robert Kozak pochodzi z Małopolski. W krakowskich kościołach różnych wyznań pracował przez wiele lat jako organista, studiując jednocześnie teologię katolicką. Kilkanaście lat temu wyemigrował do Wielkiej Brytanii i tam przeszedł z Kościoła rzymskokatolickiego do Kościoła Anglii, w którym w 2015 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Do posługi duchownego przygotowywał się w Westcott House w Cambridge oraz różnych parafiach diecezji St Albans. Po święceniach był wikariuszem Parafii Wszystkich Świętych w Leavesden. W 2018 r. ukończył studia magisterskie z teologii systematycznej w King’s College w Londynie. Od grudnia 2018 pełnił urząd proboszcza dwóch parafii św. Michała Archanioła i Marii Panny w Letchworth w hrabstwie Hertfordshire.

Oprócz służby duszpasterskiej w wymienionych parafiach ks. Kozak prowadził nabożeństwa anglikańskie w języku polskim zarówno w Anglii, jak i w Krakowie. Uczestniczył również w życiu liturgicznym różnych parafii anglokatolickich w Londynie i Cambridge. Nieobca jest mu również współpraca ekumeniczna – utrzymuje kontakty z Kościołem Luterańskim w Wielkiej Brytanii, który jest w interkomunii z Kościołem Anglii, w tym także ze zborami polskojęzycznymi. Ks. Kozak jest jednym z kilku Polaków, którzy pełnią służbę kapłańską w Kościele Anglii. Ważnym elementem duchowości ks. Kozaka jest wspólnota ekumeniczna z Taizé, o czym opowiedział w rozmowie z lutrańskim portalem w kontekście jubileuszu 500-lecia Reformacji.

Jestem wdzięczny Kapitule Katedry św. Pawła za powierzenie mi funkcji sukcentora. Odkąd pamiętam moja wiara była kształtowana przez piękno liturgii i muzyki, które wciąż odgrywają ważną rolę w podróży powołania, dlatego też z wielkim poczuciem radości i odpowiedzialności przeprowadzam się do Londynu, aby dołączyć do wspólnoty św. Pawła – stwierdził ks. Kozak w tekście komunikatu opublikowanego w mediach katedralnych.

Wprowadzenie w urząd ks. Roberta Kozaka odbędzie się podczas nieszporów 23 lutego 2022 r. Uroczystości będzie przewodniczyć biskupka Londynu Sarah Mullally.

Katedra św. Pawła – oprócz regularnej opieki duszpasterskiej – była i jest miejscem ważnych wydarzeń społeczno-religijnych Wielkiej Brytanii. Między innymi tutaj odbywają się śluby, pogrzeby i inne ceremonie członków rodzinny królewskiej, ważnych osobistości życia publicznego.

>> Ewangelicy.pl: Rozmowa z ks. Robertem Kozakiem


galeria