Usankcjonowana \"debaptyzacja\"

46

Jak donosi serwis religijny Washington Post, francuski sąd nakazał wykreślenie z księgi chrztów dane 71-letniego mężczyzny, który zdecydował się na ostateczne zerwanie z Kościołem po ujawnieniu skandali seksualnych z udziałem kleru i w proteście przeciwko „konserwatywnemu stanowisku Benedykta XVI nt. antykoncepcji.” Mężczyzna uzyskał sądowy wyrok i lokalna parafia rzymskokatolicka musiała wykreślić jego dane z kościelnych rejestrów. Amerykański dziennik powołuje się na opinie specjalistów, zajmujących się badaniami nad sekularyzmem w Europie, którzy przekonują, że liczba osób, żądających usunięcia ich danych z kościelnych ksiąg systematycznie rośnie szczególnie w Holandii, Niemczech, Belgii i Austrii, a więc w krajach, w których wizerunek Kościoła rzymskokatolickiego odniósł największy uszczerbek z powodu skandali seksualnych.